Đại hội Chi bộ Văn hóa, Y tế

Chi bộ Văn hóa, Y tế thuộc Đảng ủy HĐND&UBND huyện vừa tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2022. Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Hoàng Quốc Cường, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Bí thư Đảng ủy HĐND&UBND huyện.

Đ/c Hoàng Quốc Cường, Phó chủ tịch UBND huyện tặng hoa, chúc mừng Đại hội.

Đây là chi bộ ghép giữa hai đơn vị là phòng Văn hóa thông tin và phòng Y tế huyện, Chi bộ hiện có 5 đảng viên. Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy HĐND&UBND huyện, Chi bộ đã tiếp tục đổi mới, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, thường xuyên bám sát các nhiệm vụ trọng tâm để lãnh đạo và tổ chức thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ phát triển kinh tế - chính trị - văn hóa – xã hội và an ninh quốc phòng trên địa bàn huyện.

Chi bộ đã làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Hai đơn vị là phòng Văn hóa và phòng Y tế đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Cán bộ, công chức trong đơn vị luôn làm tốt công tác tham mưu, đề xuất cho UBND huyện kịp thời, chất lượng được nâng lên.

Kết quả thực hiện tham mưu các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và công tác Y tế trên địa bàn huyện có kết quả tốt. Qua công tác lãnh đạo chuyên môn, trên địa bàn huyện đã làm tốt công tác giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; và làm tốt công tác lãnh chỉ đạo về khám chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch bệnh Covid – 19 trong thời gian qua.

Với phương châm “chủ động, trách nhiệm, kỷ cương và sáng tạo”, nhiệm kỳ 2020 – 2022, Chi bộ Văn hóa, Y tế sẽ tập trung lãnh đạo cơ quan, cán bộ, đảng viên thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về văn hóa thể thao, du lịch và công tác y tế.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Hoàng Quốc Cường, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị: Chi bộ cần chú trọng định hướng, chỉ đạo, lãnh đạo, quản lý toàn diện, nâng cao hoạt động của các đảng viên; từ đó phát huy được năng lực của cán bộ, công chức. Đồng thời, tiếp tục đề cao sự phối hợp giữa các đảng viên trong Chi bộ và với các Chi bộ khác; Tạo được sự sự gắn kết mới thuận lợi và góp phần làm nên hiệu quả trong công tác.

Phó Chủ tịch UBND huyện cũng đề nghị Chi bộ chú trọng tập trung, đào tạo nguồn nhân lực cho công tác chuyên môn; tập trung bồi dưỡng nguồn cán bộ kế cận; giới thiệu, đào tạo quần chúng ưu tú trẻ vào Đảng. Đặc biệt, cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực tế để minh bạch hóa các vấn đề công tác, phát triển văn hóa, thể thao, du lịch và công tác y tế, nhằm phát hiện những bất cập, tồn tại để khắc phục, để quản lý tốt hơn.

Đại hội đã bầu ra Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ, nhiệm kỳ 2020 – 2022./.

PV

Tin cùng chuyên mục