Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Hàm Yên lần thứ III

Sáng ngày 15/6, huyện Hàm Yên đã tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ III năm 2019.

Nhiều chủ trương, chính sách đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao đời sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện Hàm Yên được quan tâm thực hiện. Chương trình 135 với tổng số vốn gần 85 tỷ đồng, huyện đã triển khai xây dựng được 98 công trình giao thông, thuỷ lợi, nhà văn hóa, nhà lớp học.

Từ năm 2016 – 2018 có 8.500 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, dân tộc thiểu số được vay vốn phát triển kinh tế với số tiền gần 300 tỷ đồng từ nguồn vốn của ngân hàng chính sách xã hội. Đến năm 2018 tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 18,6%.

 

 

 

 

Giai đoạn 2019 – 2024, huyện Hàm Yên ưu tiên nguồn lực để tập trung đầu tư phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi. Đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững, phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu số. Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh; tiếp tục xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc./.

PV

Tin cùng chuyên mục