Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã Phù Lưu, nhiệm kỳ 2023 – 2028

Ngày 10/3, Hội Nông dân xã Phù Lưu đã tổ chức Đại hội đại biểu, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Dự Đại hội có 95 Đại biểu tiêu biểu đại diện cho 1.324 hội viên nông dân trong toàn xã.

Lãnh đạo Hội Nông dân huyện tặng hoa, chúc mừng Đại hội.

Nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm, lãnh đạo của Đảng uỷ xã, Hội Nông dân xã Phù Lưu đã đổi mới phương thức hoạt động, triển khai đồng bộ có hiệu quả chương trình công tác hội, tăng cường tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên đoàn kết, phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra.

Từ đó, công tác Hội và phong trào nông dân của xã được nâng lên và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Hội Nông dân xã Phù Lưu đã thúc đẩy kinh tế xã hội của xã phát triển mạnh mẽ, đưa xã Phù Lưu về đích nông thôn mới vào năm 2020. Trong nhiệm kỳ, Hội đã kết nạp 245 hội viên mới, nâng tổng số hội viên nông dân toàn xã lên 1.324 hội viên.

Các phong trào thi đua của Hội tiếp tục phát triển, trọng tâm là phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu, giảm nghèo bền vững; phong trào nông dân chung sức xây dựng nông thôn mới và phong trào nông dân tham gia bảo vệ an ninh quốc phòng.

Trong đó, phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững đạt kết quả tốt, góp phần thiết thực vào sự phát triển kinh tế xã hội địa phương theo hướng công nghiệp hoá – hiện đại hoá, phấn đấu đến năm 2025 xã Phù Lưu đạt các tiêu chí đô thị loại V.

Nhiệm kỳ qua, Hội đã phối hợp tổ chức 198 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho trên 9.600 lượt cán bộ, hội viên, nông dân trong xã tham gia. Vận động hội viên xây dựng 3 công trình vệ sinh môi trường đạt 73%, giúp đỡ hội viên xây dựng chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường đạt 90,17%, lắp đặt 28 hầm bể Bioga. Xây dựng 3 công trình vệ sinh có 1.808 hộ/2.108 hộ đạt 85,76%. Hỗ trợ vốn, con giống trị giá 15 triệu đồng giúp đỡ các hộ khó khăn.

Lãnh đạo xã Phù Lưu chúc mừng Đại hội.

Ngoài ra, Hội Nông dân xã Phù Lưu còn thực hiện tốt hoạt động uỷ thác và vốn vay tín chấp từ Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn, giúp cho hội viên nông dân tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi.

Đến nay, Hội Nông dân xã đã nhận ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội tổng dư nợ  trên 14,2 tỷ đồng với 6 tổ, 294 hộ vay; Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 11 tổ, với 302 thành viên, tổng dư nợ 29,7 tỷ đồng.

Từ đó, hội viên nông dân trong xã đã đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, tích cực chuyển dịch kinh tế, đầu tư máy móc sản xuất nông nghiệp hiện đại, xây dựng các mô hình sản xuất hàng hoá; phát động thi đua sản xuất kinh doanh giỏi có trên 775 hộ đăng ký và 388 hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp tạo việc làm cho trên 250 lao động/ năm.

Nhiều hộ gia đình hội viên có thu nhập cao từ 200 đến trên 1 tỷ đồng trên năm. Từ những hoạt động của phong trào đã góp phần nâng sản lượng lương thực của xã, thu nhập bình quân đầu người đạt 47 triệu đồng/người/năm, trong đó tỷ lệ hộ khá, giàu chiếm 76,9% tổng số hộ trong toàn xã.  

Trong thời gian tới, Hội Nông dân xã Phù Lưu tiếp tục cùng với Đảng uỷ xã duy trì xã đạt chuẩn nông thôn mới, xây dựng xã Phù Lưu thành đô thị loại V vào năm 2025; xây dựng người nông dân có năng lực quản lý và kỹ năng sản xuất hiện đại, chuyên nghiệp, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường; thu hút quần chúng nhân dân tham gia vào tổ chức hội; nắm bắt tâm tư nguyện vọng của hội viên nông dân, đưa đời sống của hội viên ngày càng được nâng cao.

Đại hội Nông dân xã Phù Lưu đã bầu 11 đồng chí vào Ban Chấp hành khoá mới. Đồng chí Triệu Thị Bình, Chủ tịch Hội Nông dân xã Phù Lưu khoá IX tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội nông dân xã Phù Lưu khoá X , nhiệm kỳ 2023 – 2028./. 

Ngọc Trinh

Tin cùng chuyên mục