Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Thái Hòa lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2019 – 2024

Ngày 26/2, Mặt trận Tổ quốc xã Thái Hòa đã tổ chức Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Tới dự có đồng chí Đinh Công Thơ, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện.

Đ/c Đinh Công Thơ, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện tặng hoa, chúc mừng thành công Đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ xã, sự chỉ đạo của Thường trực MTTQ huyện, sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả của chính quyền, các tổ chức thành viên, công tác Mặt trận và khối Đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn xã Thái Hòa không ngừng được củng cố và phát triển.

Ủy ban MTTQ xã đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế. Tham gia thực hiện các phong trào, các cuộc vận động của Mặt trận, trọng tâm là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Trong nhiệm kỳ, Mặt trận đã phối hợp với chính quyền, các đoàn thể tổ chức tuyên truyền và huy động nhân dân đóng hơn được hơn 52 tỷ đồng. Phối hợp tuyên truyền nhân dân đóng góp công sức xây dựng được 17,994 km đường bê tông, 26,610 km đường bê tông ngõ xóm, 10,356 km đường nội đồng và xây dựng được trên 27 km hệ thống kênh mương nội đồng.

Trong nhiệm kỳ vận động nhân dân ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” được trên 98 triệu đồng; Vận động “Quỹ Đền ơn đáp nghĩa” trên 128 triệu đồng… Vai trò giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội tại cơ sở được phát huy hiệu quả.

Nhiệm kỳ 2019 – 2024, MTTQ xã Thái hòa tập trung vào một số nhiệm vụ như: Phấn đấu 100% khu dân cư triển khai đầy đủ 5 nội dung cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh . 100% khu dân cư triển khai thực hiện tốt cuộc vận động Quỹ vì người nghèo, Quỹ đền ơn đáp nghĩa; trên 85% khu dân cư đạt khu dân cư văn hóa, trên 95% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa.

Với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội MTTQ xã Thái Hòa đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã hiệp thương cử 35 đại biểu tham gia Ủy ban MTTQ xã Thái Hòa  khóa XXI nhiệm kỳ 2019 – 2024, cử 08 đồng chí đi dự Đại hội MTTQ Việt Nam huyện Hàm Yên. Đồng chí Quách Thị Minh Nguyệt được các đại biểu tín nhiệm bầu làm Chủ tịch UBMTTQ xã  khóa XXI nhiệm kỳ 2019 - 2024./.

PV

Tin cùng chuyên mục