Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam xã Nhân Mục lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2019-2024

Trong 2 ngày 9 và 10/1, Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam xã Nhân Mục đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2019-2024. Tới dự và chỉ đạo có đồng chí Hà Phúc Phình, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Hàm Yên.

Đ/c Bí thư Huyện ủy Hà Phúc Phình tặng hoa, chúc mừng thành công Đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2013-2018, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ xã, sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả của chính quyền, các tổ chức thành viên, công tác Mặt trận và khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn xã Nhân Mục không ngừng được củng cố và phát triển.

Ủy ban MTTQ xã đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế; tham gia thực hiện các phong trào, các cuộc vận động của Mặt trận, trọng tâm là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, nổi bật như: tuyên truyền và huy động nhân dân đóng góp hơn 3,2 tỷ đồng. Xây dựng được 3.496 km kênh mương nội đồng, 12.1 km đường bê tông; xây dựng mới 11 nhà văn hóa thôn; Vận động “Quỹ Đền ơn đáp nghĩa” trên 32 triệu đồng, đã hỗ trợ làm mới và sửa chữa 26 nhà có hoàn cảnh khó khăn; vai trò giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội tại cơ sở được phát huy. Đến nay xã đã hoàn thành 19/19 tiêu trí về xây dựng nông thôn mới.

Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận và đánh giá những mặt đạt được và những hạn chế cần nghiêm túc khắc phục trong nhiệm kỳ mới. Các tham luận tại Đại hội đã đóng góp nhiều ý kiến về việc tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội, xây dựng tổ chức Mặt trận vững mạnh; về phong trào thi đua giữ gìn vệ sinh, bảo vệ Môi trường; đảm bảo trật tự an toàn giao thông; tuyên truyền vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh… Đồng thời các đại biểu thảo luận đề ra chương trình hành động cụ thể của MTTQ xã trong nhiệm kỳ mới.

Nhiệm kỳ 2019-2024, MTTQ xã Nhân Mục đề ra 5 chương trình hành động để thực hiện hiệu quả vai trò, chức năng, nhiệm vụ. Trong đó, phấn đấu 90% trở lên đoàn viên, hội viên và nhân dân được tuyên truyền các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; mỗi khu dân cư xây dựng ít nhất 1 mô hình tự quản. Hàng năm, Ủy ban MTTQ xã phối hợp tổ chức được ít nhất 2 cuộc giám sát và 1 cuộc phản biện xã hội. Đến hết nhiệm kỳ có trên 65% Ủy viên Ủy ban MTTQ xã có trình độ trung cấp lý luận chính trị trở lên; 100% Ban Công tác mặt trận xếp loại khá trở lên, trong đó có trên 90% xếp loại hoạt động tốt; hoạt động của Ủy ban MTTQ xã hàng năm xếp loại tốt.

Với tính thần “Đoàn kết - Dân chủ- Đồng thuận và Phát triển” Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Nhân Mục lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2019 - 2024, kêu gọi các tầng lớp nhân dân trong xã tiếp tục phát huy tinh thần tự lực, tự cường, thi đua lao động sản xuất, thực hiện thắng lợi các nội dung chương trình hành động do Đại hội đề ra, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra./.

Minh Lý

Tin cùng chuyên mục