Đại hội Hội LHTN Việt Nam huyện Hàm Yên lần thứ V

Ngày 28-6, Hội LHTN Việt Nam huyện Hàm Yên tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2019-2024. Tham dự đại hội có 121 đại biểu chính thức đại diện cho trên 17.000 hội viên trong toàn huyện.

Các đồng chí lãnh đạo và Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện Hàm Yên khóa V

Với khẩu hiệu hành động "Thanh niên Hàm Yên đoàn kết, đồng hành, sáng tạo, phát triển", đại hội đề ra 8 chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2019-2024. Theo đó, Hội tiếp tục củng cố, đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức từ huyện đến cơ sở; đoàn kết, tập hợp mọi đối tượng thanh niên; xây dựng lớp thanh niên huyện có tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn, góp phần xây dựng quê hương Hàm Yên phát triển toàn diện, vững chắc... 

Đại hội đã hiệp thương cử 21 đồng chí tham gia Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện khóa V, nhiệm kỳ 2019-2024.

Nhân dịp này, Hội LHTN Việt Nam tỉnh và UBND huyện Hàm Yên đã tuyên dương 29 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào thanh niên, giai đoạn 2014 - 2019.

PV

Tin cùng chuyên mục