Đại hội MTTQ các cấp đảm bảo đúng tiến độ, đáp ứng yêu cầu

Việc tiến hành đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh đang diễn ra đảm bảo đúng tiến độ. Đây là đợt sinh hoạt chính trị - xã hội có ý nghĩa quan trọng để phát huy dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm; huy động sức mạnh tổng hợp khối đại đoàn kết toàn dân ở địa phương.

Tính đến cuối tháng 3-2019 toàn bộ 141/141 xã, phường, thị trấn đã hoàn thành xong việc tổ chức Đại hội MTTQ cấp xã đảm bảo đúng tiến độ. Bà Nguyễn Thu Hà, Trưởng Ban Tổ chức, Ủy ban MTTQ tỉnh cho biết: Công tác nhân sự Đại hội MTTQ cấp xã, phường, thị trấn trong tỉnh đã bám sát tinh thần chỉ đạo, hướng dẫn của Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 4-1-2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; điều lệ MTTQ Việt Nam và các thông tri hướng dẫn của MTTQ các cấp. Chất lượng cán bộ Ủy ban MTTQ cấp xã nhiệm kỳ mới được nâng lên; số lượng Ủy viên Ủy ban MTTQ giảm so với nhiệm kỳ trước, đáp ứng tinh thần chỉ đạo Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức của bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. 


 Nhân dân các dân tộc xã Tri Phú (Chiêm Hóa) chúc mừng thành công Đại hội MTTQ xã.

Theo thống kê, Đại hội MTTQ cấp xã đã hiệp thương dân chủ cử 141 Ủy ban MTTQ cấp xã với 4.800 ủy viên, giảm 188 vị so với nhiệm kỳ 2014-2019. Trong đó, nữ có 1.616 vị, chiếm 36,67%; dân tộc ít người 2.707 vị, chiếm 56,39%; tôn giáo 174 vị, chiếm 3,63%; người ngoài đảng 1.436 vị, chiếm 28,8%. Có 133/141 chủ tịch ủy ban MTTQ cấp xã tham gia cấp Ủy cùng cấp, chiếm 94,33%, tăng 10,6% so với nhiệm kỳ trước, trong đó có 75 vị là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy xã, phường, thị trấn.

Bà Lê Thị Bình, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Phúc Thịnh (Chiêm Hóa) chia sẻ, Đại hội MTTQ xã nhiệm kỳ 2019 - 2024 được tiến hành vào cuối năm 2018, đã cử 31 vị vào ủy viên ủy ban MTTQ. Ngoài việc thực hiện đầy đủ, chất lượng các nội dung của một kỳ đại hội, thì đại hội MTTQ xã Phúc Thịnh đã nhìn nhận, đánh giá khách quan, chính xác những kết quả đã đạt được trong 5 năm qua, nhất là sự vào cuộc của MTTQ và các tổ chức thành viên trong việc vận động, tập hợp đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, thực hiện nếp sống văn minh, phát triển kinh tế gia đình, phòng chống tội phạm và đẩy lùi tệ nạn xã hội...

Hiện nay, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đang tiếp tục chỉ đạo Đại hội MTTQ cấp huyện. Huyện Chiêm Hóa đã hoàn thành việc tổ chức đại hội MTTQ điểm cấp huyện của tỉnh để rút kinh nghiệm. Các huyện, thành phố cũng đã cơ bản hoàn thành văn kiện, nhân sự đại hội MTTQ nhiệm kỳ 2019 - 2024, dự kiến đến đầu tháng 6-2019 hoàn thành công tác tổ chức Đại hội. Bên cạnh việc chỉ đạo tổ chức Đại hội, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội MTTQ các cấp, tiến tới Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn MTTQ các cấp trong tỉnh phối hợp với các tổ chức thành viên tổ chức tuyên truyền, sinh hoạt chính trị trước, trong và sau đại hội với nhiều hình thức sinh động và phù hợp với từng khu dân cư như: Lồng ghép các nội dung tuyên truyền với nội dung sinh hoạt của chi bộ, sinh hoạt các đoàn thể. MTTQ các cấp xây dựng các công trình chào mừng Đại hội MTTQ các cấp một cách thiết thực, ý nghĩa.

Bà Nông Thị Đào, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Na Hang cho biết: Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện đã xây dựng kế hoạch về phát động thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội MTTQ cấp huyện và Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2019 - 2024, chỉ đạo triển khai trong hệ thống MTTQ của huyện và nhân dân ở các khu dân cư hưởng ứng thực hiện. Trong đó, MTTQ huyện thống nhất hỗ trợ 3.000.000 đồng từ kinh phí cơ quan Ủy ban MTTQ huyện; mỗi cán bộ, công chức cơ quan MTTQ huyện đóng góp 100.000 đồng, tham gia một ngày công lao động cùng bà con nhân dân thôn Phai Khằn, xã Đà Vị làm 170 m đường bê tông nông thôn, tổng số tiền hỗ trợ là 3.600.000 đồng, đây cũng là công trình chào mừng Đại hội MTTQ huyện Na Hang, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Đại hội MTTQ các cấp trong tỉnh đã và đang được chuẩn bị nghiêm túc với không khí thi đua sôi nổi chào mừng đại hội. Qua đó, tiếp tục phát huy tinh thần dân chủ, trách nhiệm trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Theo: TQĐT

Tin cùng chuyên mục