Đảng bộ xã Thái Hòa thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp

Sau hơn 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Hàm Yên lần thứ XX, Đảng bộ xã Thái Hòa đã nỗ lực triển khai, đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt nhiều kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội.

Xây dựng Nông thôn mới đã tạo thế và lực cho Thái Hòa hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ 21 đã đề ra.

Thay đổi rõ nét nhất của Đảng bộ xã Thái Hòa là đã lãnh đạo hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới; kết cấu hạ tầng được xây dựng đồng bộ phục vụ tốt hơn nhu cầu thực tiễn đời sống của người dân; sản xuất nông nghiệp chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng hàng hóa và đạt hiệu quả kinh tế cao.

Nhiều diện tích cây trồng kém hiệu quả trước đây đã được chuyển đổi mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho người dân, nếu như năm 2018 thu nhập bình quân đầu người chỉ đạt trên 27 triệu đồng, thì hiện nay đã đạt được 31 triệu đồng/người/năm.

Trong hơn 3 năm qua, Đảng bộ xã Thái Hòa đã luôn xác định rõ lộ trình, bước đi thích hợp và mục tiêu phấn đấu cho từng năm, trong đó tập trung khai thác hiệu quả tiền năng lợi thế của xã, như mở rộng diện tích và nâng cao năng xuất, chất lượng cây chè, cây bưởi, đặc biệt là cá chiên đã phát triển mạnh, tạo sự chuyển biến tích cực trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa.

Đến nay xã đã hoàn thành 22/23 mục tiêu Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã lần thứ 21 đề ra, chỉ còn mục tiêu về phát triển diện tích cây mía do cơ chế thị trường nên xã không đạt kế hoạch.

Những kết quả trong hơn 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đề ra đã phát huy có hiệu quả tiềm năng lợi thế của địa phương, đổi thay rõ nét nhất là đời sống nhân dân đã không ngừng được nâng lên./.

PV

Tin cùng chuyên mục