Đảng ủy Dân Đảng huyện Hàm Yên triển khai nhiệm vụ năm 2023

Chiều ngày 17/1, Đảng uỷ Dân Đảng huyện Hàm Yên tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Dự hội nghị có đồng chí Mai Hồng Hà, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện uỷ Hàm Yên.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy Mai Hồng Hà phát biểu tại hội nghị.

Với chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ Dân Đảng là cơ quan tham mưu trực tiếp cho Huyện uỷ trên các lĩnh vực, đặc biệt là công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, ngay từ đầu năm 2022 các chi bộ trong Đảng bộ đã tích cực tham mưu cho Huyện ủy trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của huyện.

Các Ban xây dựng Đảng, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội đã chủ động tham mưu cho BCH, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục lý luận, chính trị tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; Tập trung tuyên truyền các ngày kỷ niệm lịch sử, sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh, của huyện, công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19,… Chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết, kết luận của Trung ương, tỉnh, huyện; xây dựng kế hoạch chương trình hành động thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết.

Tham mưu thực hiện tốt giao việc đột phá, đổi mới cho lãnh đạo quản lý trong năm 2022. Chỉ đạo và thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên; xét đề nghị tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng thực hiện theo quy định của Điều lệ Đảng và Chương trình, kế hoạch của cấp trên.

Tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện uỷ trong việc chỉ đạo các chi, Đảng bộ cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy chính quyền đối với việc thực hiện xây dựng Nông thôn mới, Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, các chi bộ đã tổ chức thành công Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ, nhiệm kỳ 2022- 2025, kết quả đã bầu Ban chi ủy, các chức danh Bí thư, Phó bí thư chi bộ đúng quy chế, quy trình, đảm bảo công khai, minh bạch.

Tăng cường chỉ đạo duy trì chế độ sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt các tổ chức đoàn thể gắn với nội dung sinh hoạt cơ quan để thực hiện chương trình công tác chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị, từng tổ chức. Tác phong, thái độ và giờ giấc làm việc, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan được nâng lên.

Đồng chí Nhữ Thị Tuyết Thanh, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, Phó Bí thư Đảng ủy Dân Đảng trao Giấy khen cho Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.

Trong năm 2023, Đảng bộ Dân Đảng phấn đấu 100% chi bộ thực hiện đúng quy định về sinh hoạt chi bộ; 100% chi bộ thực hiện nghiêm túc, đánh giá thực chất sinh hoạt chi bộ thường kỳ; 100% cán bộ, đảng viên nghiên cứu học tập Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng theo quy định; 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, Đảng bộ và các chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên…

Đồng chí Nguyễn Văn Ước, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy Dân Đảng trao khen thưởng cho các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.

Tại hội nghị, Đảng bộ Dân Đảng đã khen thưởng cho 1 Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022; 6 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ…/.

Ngọc Trinh

Tin cùng chuyên mục