Đảng ủy Quân sự huyện ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2023

Chiều ngày 7/12, Đảng uỷ Quân sự huyện Hàm Yên đã tổ chức Hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác xây dựng Đảng bộ năm 2023. Đồng chí Mai Hồng Hà, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện chủ trì hội nghị.

Đồng chí Mai Hồng Hà, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Năm 2022, Đảng ủy lãnh đạo thực hiện toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác xây dựng Đảng; tình hình an ninh chính trị trên địa bàn cơ bản ổn định, đời sống của nhân dân các dân tộc trong huyện từng bước được cải thiện; quốc phòng, an ninh được tăng cường; đội ngũ cán bộ được biên chế đủ, trách nhiệm được nâng cao.

Tuy nhiên, tình hình thiên tai, dịch bệnh diễn biến khó lường... ảnh hưởng đến các mặt của đời sống xã hội và trực tiếp tác động đến công tác lãnh đạo, chỉ huy, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của địa phương, đơn vị.

Song dưới sự lãnh, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh và sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Huyện uỷ, Uỷ ban nhân dân huyện, Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo các nhiệm vụ. Tổ chức diễn tập, luyện tập Ứng phó lụt bão và tìm kiếm cứu nạn xã Tân Thành, đạt loại Giỏi. Diễn tập chiến đấu phòng thủ xã: xã Bằng Cốc, Nhân Mục, Phù Lưu đạt Giỏi, xã Yên Lâm đạt xuất sắc.

Chi trả theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ cho các đối tượng. Chi trả tiền trợ cấp bệnh hiểm nghèo cho cán bộ Quân đội nghỉ hưu. Chi trả tiền truy lĩnh trợ cấp thương tật... Tăng gia đạt 1.340.000 đồng/người/năm, đạt 102% chỉ tiêu, tăng 2% so với chỉ tiêu kế hoạch năm.

Năm 2023 dự báo tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, các thách thức an ninh phi truyền thống ngày càng gia tăng; tranh chấp chủ quyền biển đảo ngày càng gay gắt, các thế lực thù địch tiếp tục thực hiện âm mưu "Diễn biến hòa bình" thúc đẩy "Tự diễn biến", "Tự chuyển hoá" và âm mưu "Phi chính trị hóa quân đội"...

Trên địa bàn huyện, tình hình khiếu kiện, tệ nạn xã hội, các hoạt động tôn giáo trái pháp luật còn tiềm ẩn những diễn biến phức tạp. Nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc đặt ra yêu cầu mới ngày càng cao.

Quán triệt Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2023 của của các cấp uỷ Đảng, Đảng uỷ Quân sự huyện bổ sung một số phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp lãnh đạo năm 2023, cụ thể: Tăng cường công tác giáo dục chính trị, giáo dục nhiệm vụ; xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm cao bảo đảm 100% cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang huyện luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Xây dựng cơ quan, đơn vị an toàn tuyệt đối về chính trị.

Chỉ đạo tổ chức huấn luyện, luyện tập, diễn tập ứng phó phòng chống lụt bão-tìm kiếm cứu nạn huyện; diễn tập chiến đấu các xã, thị trấn trong khu vực phòng thủ huyện, đạt Giỏi trở lên và an toàn về mọi mặt. Quân số tham gia huấn luyện quân sự và giáo dục chính trị đối với Dân quân Tự vệ đạt 98% trở lên, kiểm tra 100% đạt yêu cầu, có 75% trở lên đạt khá, giỏi; đơn vị Dự bị động viên quân số đạt 95%, kiểm tra 100% đạt yêu cầu, trong đó có 80% trở lên đạt khá, giỏi, lực lượng thường trực quân số đạt 99% trở lên, kết quả 100% đạt yêu cầu, có 85% đạt khá giỏi, riêng chính trị có trên 90% khá, giỏi; 100% cán bộ huấn luyện được theo phân cấp, có 70% khá, giỏi.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Mai Hồng Hà, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện đã biểu dương và đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của Đảng ủy Quân sự huyện trong năm 2022. Đồng chí nhấn mạnh, năm 2023, Đảng ủy Quân sự huyện tiếp tục phát huy tốt vai trò nòng cốt tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; gắn phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với đảm bảo quốc phòng, an ninh, tập trung xây dựng lực lượng vũ trang huyện vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”; phối hợp với các cơ quan chức năng nắm chắc tình hình an ninh chính trị trên địa bàn.

Trước mắt, Đảng bộ Quân sự huyện chủ động tham mưu cho Huyện uỷ, Uỷ ban nhân dân huyện ban hành các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kế hoạch...về lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong tình hình mới, rà soát quy hoạch thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ, thực hiện lộ trình xây dựng cải tạo Hang Cao, xã Yên Phú, quy hoạch xây dựng thao trường của huyện tại Tổ dân phố Ba Trãng, TT. Tân Yên, từng bước đầu tư cho lĩnh vực quân sự, quốc phòng phù hợp với khả năng và thực tiễn của huyện…

Toàn Đảng bộ phải thực hiện Nghị quyết với quyết tâm cao nhất, góp phần cùng huyện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu trong năm 2023./.

Thanh Tâm

Tin cùng chuyên mục