Đoàn công tác Huyện ủy Na Hang thăm và làm việc tại Hàm Yên.

Thời gian qua, công tác luân chuyển cán bộ và bố trí một số chức danh cán bộ chủ chốt được triển khai ở nhiều địa phương trong tỉnh. Đội ngũ cán bộ sau khi được luân chuyển, bố trí vào một số chức danh chủ chốt đều trưởng thành nhanh hơn, có kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo ở cơ sở.

Nhằm tiếp tục thực công tác luân chuyển, điều động cán bộ có hiệu quả và triển khai thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ theo Nghị quyết số 18, Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, ngày 14/3, Đoàn công tác của Huyện ủy Na Hang do đồng chí Vân Đình Thảo, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Na Hang làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc trao đổi về kinh nghiệm trong công tác tổ chức cán bộ tại huyện Hàm Yên. Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Hà Phúc Phình, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Hàm Yên; Đinh Công Thơ, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Vũ Đình Hưng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong BTV Huyện ủy, lãnh đạo một số phòng, ban có liên quan.

Các đồng chí đại biểu tại buổi làm việc.

Huyện Hàm Yên hiện có 113 cơ quan, đơn vị và trên 1.900 cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng lao động theo Nghị định số 68. Trong nhiệm kỳ 2010 – 2015, huyện Hàm Yên đã thực hiện luân chuyển 10 lượt cán bộ, trong đó cấp huyện về cấp xã là 05 lượt; từ xã sang xã là 05 lượt cán bộ. Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, huyện đã thực hiện luân chuyển 03 lượt cán bộ, trong đó từ cấp huyện về cấp xã là 02 lượt; xã sang xã là 01 lượt. Ban Thường vụ Huyện ủy Hàm Yên cũng quan tâm trẻ hóa đội ngũ cán bộ và làm tốt công tác cán bộ nữ và dân tộc thiểu số…

Tại buổi làm việc, đồng chí Hà Phúc Phình, Bí thư Huyện ủy Hàm Yên cho biết: Hầu hết cán bộ qua luân chuyển đều có bước trưởng thành nhanh, tích luỹ được nhiều kinh nghiệm thực tiễn, có quan điểm nhìn nhận và phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, sát thực tế hơn. Các cấp ủy, tổ chức đảng, các cấp, các ngành đã có nhận thức, thống nhất cao hơn, chủ động, tích cực hơn trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác luân chuyển cán bộ; kết hợp công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, luân chuyển với bố trí, sử dụng và bảo đảm chính sách cán bộ; làm tốt công tác tư tưởng và tổ chức, vừa bảo đảm sự ổn định vừa coi trọng yêu cầu phát triển của đội ngũ cán bộ.

Đồng chí Vân Đình Thảo, Bí thư Huyện ủy Na Hang cho biết: Bài toán về công tác cán bộ ở huyện Hàm Yên là những kinh nghiệm quý, sẽ giúp cho cấp ủy, chính quyền huyện Na Hang áp dụng vào tình hình thực tế ở địa phương, thực hiện tốt công tác luân chuyển cán bộ và triển khai thực hiện thành công Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII trong thời gian tới.

Đại biểu thăm quan mô hình phát triển cam sành theo tiêu chuẩn VietGap tại xã Tân Thành.

...thăm quan Trung tâm Cây ăn quả huyện Hàm Yên.

Trước đó đoàn công tác của Huyện ủy Na Hang cùng các đồng chí lãnh đạo huyện Hàm Yên đã đến thăm mô hình phát triển cam sành theo tiêu chuẩn VietGap tại xã Tân Thành và thăm Trung tâm Cây ăn quả huyện Hàm Yên./.

Xuân Quỳnh - Minh Vương

Tin cùng chuyên mục