Đồng chí Mai Hồng Hà , Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Ngày hội Đại đoàn kết tại thôn Ninh Tuyên, xã Thái Hòa

Ngày 18/11, đồng chí Mai Hồng Hà, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã về dự và chung vui với bà con nhân dân thôn Ninh Tuyên, xã Thái Hòa, nhân kỷ niệm 89 ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2019).

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Mai Hồng Hà dự và chung vui với nhân dân thôn Ninh Tuyên, xã Thái Hòa trong Ngày hội Đại đoàn kết.

Thôn Ninh Tuyên, xã Thái Hòa có tổng số trên 100 hộ. Trong những năm qua, nhân dân các dân tộc trong thôn luôn thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM.

Năm 2019 thu nhập bình quân đầu người của thôn đạt 28 triệu đồng/người/năm. Diện mạo nông thôn có nhiều tiến bộ; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Phát biểu với bà con thôn Ninh Tuyên, đồng chí Mai Hồng Hà, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy đã thông tin tóm tắt một số kết quả mà huyện Hàm Yên đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời đồng chí đã chúc mừng về những kết quả mà nhân dân khu dân cư thôn Ninh Tuyên đã đạt được trong năm qua.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy mong muốn trong thời gian tới bà con nhân dân thôn Ninh Tuyên tiếp tục đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh, tăng tỷ lệ hộ khá, giàu, nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân. Thực hiện tốt nếp sống văn minh, nhất là trong thực hiện việc cưới, việc tang bảo đảm tiết kiệm.

Làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở, xây dựng và nâng cao hiệu quả các mô hình tự quản. Tích cực tham gia các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện và hưởng ứng các phong trào, cuộc vận động. Tiếp tục duy trì và nâng cao các tiêu chí về xây dựng NTM ở địa phương…

PV

Tin cùng chuyên mục