Đồng chí Tạ Đức Tuyên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp xúc cử tri xã Đức Ninh

Sáng ngày 5/6, đồng chí Tạ Đức Tuyên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri xã Đức Ninh (Hàm Yên).

Đồng chí Tạ Đức Tuyên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo

Tỉnh ủy phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri xã Đức Ninh (Hàm Yên). 

 

Các ý kiến, kiến nghị về công tác quản lý và khai thác cát sỏi, sửa chữa và nâng cấp hệ thống đường giao thông nông thôn, thủy lợi đã xuống cấp, tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bảo hiểm y tế, cung cấp cây giống có chất lượng trong phát triển nông lâm nghiệp, tạo việc làm cho lao động nông thôn đã được cử tri nêu lên tại buổi tiếp xúc...đại diện lãnh đạo chính quyền xã Đức Ninh và huyện Hàm Yên đã trả lời, làm rõ những nội dung cử tri quan tâm.


Thay mặt tổ đại biểu HĐND tỉnh, đồng chí Tạ Đức Tuyên đã giải đáp, làm rõ một số nội dung kiến nghị của cử tri. Đồng thời đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp thu những nội dung, vấn đề được cử tri nêu, tổng hợp để gửi các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết trong thời gian sớm nhất. Đồng chí đề nghị chính quyền và nhân dân xã Đức Ninh quyết tâm giữ vững, củng cố và phát huy thành quả 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới mà xã đã đạt được./.

Theo: TTV

Tin cùng chuyên mục