Đồng chí Vũ Đình Hưng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Dự Ngày hội đại đoàn kết tại xã Hùng Đức.

Nhân kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng chí Vũ Đình Hưng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Hàm Yên đã dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Tân Hùng, xã Hùng Đức.

Chung vui với bà con nhân dân thôn Tân Hùng trong ngày hội Đại Đoàn kết, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Vũ Đình Hưng đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; gìn giữ truyền thống văn hóa và kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới mà thôn Tân Hùng, xã Hùng Đức đã đạt được.

Quang cảnh Ngày hội đại đoàn kết tại thôn Tân Hùng, xã Hùng Đức.

Đến nay, thôn Tân Hùng, xã Hùng Đức đã không còn hộ đói, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 0,5%, tỷ lệ hộ khá tăng, thôn có nhiều mô hình kinh tế, nhiều cách làm hay đạt hiệu quả. Đồng chí Chủ tịch UBND huyện Hàm Yên Vũ Đình Hưng tin tưởng nhân dân các dân tộc thôn Tân Hùng nói riêng và xã Hùng Đức nói chung sẽ luôn phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái, đùm bọc lẫn nhau; đồng thời tiếp tục thực hiện thành công các giao ước thi đua đã được ký kết tại Ngày hội, đồng thời đồng chí  cũng đề nghị chính quyền, mặt trận, đoàn thể của xã tiếp tục quan tâm để nhân dân có điều kiện thực hiện và đạt kết quả tốt nhất những tiêu chí thi đua đã đề ra./.

PV.

Tin cùng chuyên mục