Gắn lý luận với thực tiễn ở Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Hàm Yên

Những năm qua Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Hàm Yên đã luôn gắn lý luận với thực tiễn trong công tác giảng dạy, góp phần xây dựng và củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng vững mạnh.
Video không hợp lệ

Theo: Xuân Quỳnh - Minh Vương / TTV

Tin cùng chuyên mục