Giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên: Không dễ

Việc giám sát cán bộ, đảng viên, công chức là rất khó bởi hình thức giám sát chỉ thông qua việc quan sát tìm hiểu, giao tiếp cán bộ chủ chốt.

Quy định số 124 về giám sát của mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị và nhân dân đối với việc tu dưỡng rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ đảng viên do Ban bí thư TW Đảng ban hành đến nay đã được hơn 1 năm.

Tuy nhiên, thực tế giám sát cho thấy, việc rèn luyện, tu dưỡng đạo đức thuộc phạm trù bên trong của mỗi cá nhân, không thể hiện ra bằng hành động và hoạt động cụ thể nên đây là vấn đề trừu tượng và rất khó giám sát.

giam sat viec tu duong, ren luyen cua can bo, dang vien: khong de hinh 1
Không dễ để giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên. Ảnh: KT

Từ tháng 2/2018, quận Long Biên, thành phố Hà Nội đã tập trung giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ cấp phó thuộc Ban thường vụ quản lý. Các kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên được niêm yết công khai tại cơ quan, đồng thời được đăng tải trên hệ thống thông tin điện tử của quận.

Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân dựa vào đó làm căn cứ để giám sát. Tuy nhiên, theo ông Ngô Thanh Xuân – Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận Long Biên thừa nhận, việc giám sát tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ đảng viên là việc khó vô cùng. “Thực ra đây là việc rất khó cho mặt trận, không những liên quan tới chủ thể không rõ ràng. Mình còn có nhiều văn bản mà còn không thể đối chiếu được huống hồ trong tư tưởng, suy nghĩ của người ta thì mình làm sao được”, ông Xuân bộc bạch.

Từ thực tế giám sát, ông Lý Ngọc Thạch, trưởng Ban dân chủ pháp luật, Mặt trận Tố quốc TP. HCM cho rằng, việc giám sát cán bộ đảng viên, công chức là rất khó khăn bởi hình thức giám sát chỉ thông qua việc quan sát tìm hiểu, giao tiếp cán bộ chủ chốt.

Theo ông Trần Ngọc Đường, nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, việc tu dưỡng rèn luyện đạo đức của cán bộ đảng viên được thể hiện bằng hành động được quy định tại 19 điều đảng viên không được làm và 27 biểu hiện suy thoái tự diễn biến, tự chuyển hóa trong Đảng. Đây là những tiêu chí cụ thể để giám sát, đánh giá đảng viên đã thực hiện được gì? Còn điều gì chưa thực hiện thì phản ánh, kiến nghị với cấp ủy tổ chức Đảng cùng cấp để xem xét, xử lý.

“Phải làm rõ phương thức giám sát, giám sát bằng cách nào? Bằng một cuộc hội nghị do mặt trận tổ chức hay là bằng việc phản ánh tập thể rồi làm công tác mặt trận và cách thức tổ chức việc giám sát này như thế nào? Quy định không rõ thì cũng rất khó thực hiện. Vì vậy tôi đề nghị phải quy định cụ thể, không những khách thể cần phải giám sát là giám sát cái gì mà còn phải quy định rõ các hình thức và phương thức giám sát”, ông Trần Ngọc Đường đề nghị. 

Để giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ đảng viên thì cần quy định cụ thể hình thức giám sát, có chế tài bảo vệ người dân và sự vào cuộc của báo chí. Bên cạnh đó, bản thân mỗi cán bộ, đảng viên phải nêu gương trong việc tu dưỡng rèn luyện, chú ý thực hiện những điều đảng viên không được làm, thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, không vi phạm pháp luật và lợi dụng quyền lực của mình để trục lợi dẫn đến đánh mất danh dự, tổn thất uy tín của Đảng./.

Theo: VOV.VN

Tin cùng chuyên mục