Giao ban khối Đảng, Đoàn thể và khối Nội chính huyện quý II

Sáng ngày 25/6, đồng chí Mai Hồng Hà, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy chủ trì Hội nghị Giao ban khối Đảng, đoàn thể, khối Nội chính quý II/2024, triển khai các nhiệm quý III/2024. Dự hội nghị có đồng chí Nguyên Duy Hòa, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, lãnh đạo UBND, UB.MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội, các cơ quan đơn vị liên quan, các xã, thị trấn.

Trong quý II, năm 2024 các cơ quan khối Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội Trung tâm Chính trị và các cơ quan khối Nội chính huyện đã có nhiều cố gắng trong thực hiện nhiệm vụ cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra theo kế hoạch. Quán triệt, triển khai các nghị quyết, kết luận, chỉ thị, quy định của Trung ương, của tỉnh; Triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung Tác phẩm “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đồng chí Bí thư Huyện uỷ Mai Hồng Hà chủ trì buổi làm việc.

Hoàn thành việc thành lập chi bộ quân sự xã, thị trấn; triển khai sử dụng phần mềm “sổ tay đảng viên điện tử”; hoàn thành việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ năm 2024. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, thực hiện kiểm tra, giám sát theo chương trình năm 2024. Tiếp tục tham gia các hoạt động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giải phóng mặt bằng Dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang…

Các cơ quan khối nội chính thực hiện tốt các nhiệm vụ theo chức năng bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, hoàn thành công tác tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng, thực hiện tốt công tác bảo vệ và phát triển rừng, cấp cây giống theo Nghị quyết 03 HĐND tỉnh, cấp mới chứng chỉ FSC, công tác phòng, chống cháy rừng được đảm bảo, công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành an và tuyên tuyền, phổ biến giáo dục pháp luật, hỗ trợ tư pháp được tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư của công dân, quản lý thị trường được quan tâm.

Đảng ủy các xã thị trấn lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trên địa bàn và các nhiệm vụ phát sinh.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận về những khó khăn vướng mắc, và đề ra giải pháp khắc phục để thực hiện tốt nhiệm vụ trong quý III/2024.

Phát biểu tại kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy Mai Hồng Hà ghi nhận những kết quả đã đạt được trong quý II, đồng thời tiếp thu các ý kiến phát biểu thảo luận để bổ sung vào kết luận.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu trong quý III các cơ quan khối Đảng đoàn thể Trung tâm Chính trị và các cơ quan khối Nội chính huyện, Đảng ủy các xã, thị trấn tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu như: Tiếp tục tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, trọng tâm là khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm và các chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020- 2025

Tham mưu tập trung thỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ năm 2024, lưu ý: Xây dựng nông thông mới, giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang, đấu tranh với tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình. Tập trung chỉ đạo công tác phát triển Đảng viên, hướng dẫn sử dụng Sổ tay Đảng viên điện tử...

Tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng một số công trình giao thông được triển khai trong thời gian tới. Đảm bảo kê khai tài sản minh bạch....

Đồng chí Bí thư Huyện uỷ Mai Hồng Hà kết luận các nội dung.

Chủ động tham mưu công tác lãnh đạo, chỉ đạo, chuẩn bị các điều kiện để phục vụ Đại hội đồng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2025-2030, trọng tâm là tham mưu thành lập các tiểu ban Đại hội rà soát, chuẩn từ nguồn nhân sự, xây dựng đề cương báo cáo chính trị các công việc chuẩn bị cho công tác hậu cần. Rà soát, kiện toàn hồ sơ  các cuộc kiểm tra, giám sát theo Chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm.

Tiếp tục thực hiện các Đề án của tỉnh về phát triển Đảng, đoàn thể; Công tác kiểm tra giám sát cần được nâng cao hơn nữa. Đảm bảo tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, đặc biệt là tội phạm lừa đảo trên không gian mạng. Đôn đốc các địa phương khẩn trương thu ngân sách.

Các cơ quan khối Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, Trung tâm Chính trị và các cơ quan khối Nội chính huyện các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ trong kế hoạch của quý III đã đề ra.../.

Tuấn Tú

Tin cùng chuyên mục