Hàm Yên bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Dân vận năm 2023

Sáng ngày 8/8, Ban Dân vận Huyện ủy Hàm Yên đã tổ chức lớp thứ hai bồi dưỡng Lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Dân vận năm 2023. Tới dự có đồng chí Nguyễn Duy Phượng, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UB. MTTQ huyện.

Đại biểu dự lớp bồi dưỡng.

Tại lớp bồi dưỡng, 105 đại biểu làm công tác dân vận đến từ các xã Thái Sơn, Thành Long, Minh Hương, Thái Hòa, Đức Ninh và xã Hùng Đức đã được truyền đạt 4 chuyên đề: Nâng cao hiệu quả thực hiện công tác dân vận, phong trào thi đua Dân vận khéo giai đoạn 2021 – 2025. Quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác Dân vận. Công tác Dân vận của cơ quan Nhà nước và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Công tác dân vận chính quyền, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua dân vận khéo. Một số nhiệm vụ trọng tâm về công tác dân tộc và công tác tôn giáo trong giai đoạn hiện nay. Nội dung giám sát và phản biện xã hội…

Qua lớp bồi dưỡng nhằm cập nhật kiến thức, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ dân vận ở cơ sở nắm vững kiến thức, kỹ năng công tác Dân vận, những chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác Dân vận.

Đồng thời, giúp đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận ở cơ sở vận dụng hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong thời gian tới./.

Ngọc Trinh

Tin cùng chuyên mục