Hàm Yên chi trả trợ cấp 1 lần theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện Quyết định chi trả trợ cấp một lần theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, ngày 18/11/2022, cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 24 huyện Hàm Yên đã tổ chức chi trả chế độ, chính sách đối với 30 đối tượng.

Hàm Yên chi trả trợ cấp 1 lần theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

30 người được chi trả trợ cấp đợt này là những người đã trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc, dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh Bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, với tổng số tiền chi trả là 73,7 triệu đồng.

Đây là chủ trương, chính sách đúng đắn, hợp lòng dân của Đảng và Nhà nước ta, nhằm ghi nhận và tôn vinh những người có công lao đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế./.

Thanh Tâm

Tin cùng chuyên mục