Hàm Yên đánh giá thực hiện việc giao nhiệm vụ đột phá, đổi mới

Ngày 23/9, Huyện ủy Hàm Yên tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn huyện đánh giá thực hiện việc giao nhiệm vụ đột phá, đổi mới cho các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2021 – 2025 và năm 2021.

Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn huyện đánh giá việc thực hiện giao nhiệm vụ đột phá, đổi mới.

Trong giai đoạn 2021 – 2025, Ban Thường vụ Huyện ủy Hàm Yên đã Quyết định giao việc đột phá, đổi mới cho 55 cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý. Trong đó, giai đoạn 2021 – 2025 là 57 việc; năm 2021 là 61 việc.

Qua thời gian triển khai thực hiện, Huyện ủy Hàm Yên đánh giá: Cấp ủy huyện đã nghiêm túc chỉ đạo thực hiện việc đột phá, đổi mới đối với cá nhân được giao việc; Ban Thường vụ Huyện ủy đã xem xét, cho ý kiến về nội dung việc đột phá, đổi mới của từng đồng chí.

UBND huyện đã nghiêm túc chỉ đạo thực hiện việc đột phá, đổi mới đối với các cá nhân được giao việc, đề xuất, cho ý kiến về nội dung việc đột phá, đổi mới của từng đồng chí.

Việc thực hiện việc đột phá, đổi mới bước đầu tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu, từ đó huy động các nguồn lực để thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ khó, nhằm góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của huyện. Một số việc đột phá, đổi mới giao trong năm 2021 đã hoàn thành và hoàn thành cơ bản đảm bảo tiến độ đề ra.

Tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện, vẫn còn có một số lãnh đạo quản lý lựa chọn việc đột phá, đổi mới chưa hiệu quả, chưa phù hợp; việc thực hiện chế độ báo cáo còn hạn chế, chưa đầy đủ…

Trong thời gian tới, Huyện ủy Hàm Yên đề nghị lãnh đạo cán bộ chủ chốt trong toàn huyện khắc phục những hạn chế, khuyết điểm; tập trung thực hiện với tinh thần chủ động, quyết liệt; lựa chọn những công việc hiệu quả, gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI để đăng ký việc đột phá, đổi mới năm 2022 và bổ sung việc giai đoạn 2022 – 2025; các xã, thị trấn thực hiện giao việc đột phá, đổi mới cho cấp phó và công chức, viên chức, các bí thư chi bộ, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố; UBND huyện giao việc đột phá đổi mới cho lãnh đạo quản lý ngành Giáo dục. Huyện Hàm Yên sẽ sử dụng kết quả đánh giá thực hiện việc đột phá, đổi mới được giao gắn với thực hiện quy chế đánh giá cán bộ cuối năm./.

PV

Tin cùng chuyên mục