Hàm Yên học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII của Đảng

Ngày 25/12, huyện Hàm Yên đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII của Đảng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên thuộc các cơ quan, đơn vị và lực lượng vũ trang trong toàn huyện.

Tại Hội nghị học tập, các đại biểu đã được nghe, giới thiệu, quán triệt 04 Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, BCH Trung ương Đảng khóa XII, gồm: Nghị quyết số 18 “về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19 “về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20 “về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21 “về công tác dân số trong tình hình mới”.

Đồng chí Nguyễn Văn Ước, ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng ban Tuyên Giáo Huyện ủy truyền đạt các nội dung Nghị quyết cho học viên.

Sau hội nghị, mỗi cán bộ, đảng viên tham gia học tập, quán triệt nghị quyết nghiêm túc viết bài thu hoạch. Thông qua hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững, hiểu rõ những nội dung của các nghị quyết, nhất là các nội dung liên quan đến lĩnh vực công tác, từ đó tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong nhân dân./.

Toàn Thắng - Minh Vương

Tin cùng chuyên mục