Hàm Yên họp đánh giá tiến độ công tác bầu cử

Ngày 27/4, Ủy ban Bầu cử huyện Hàm Yên đã tiến hành họp đánh giá tiến độ thực hiện công tác bầu cử và thông qua Nghị quyết về việc lập danh sách và công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Đỗ Đức Chiến, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã tới dự.

Đến thời điểm này, huyện Hàm Yên Yên đã và đang chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 bảo đảm đúng quy trình, đúng luật định, tạo được sự tin tưởng của nhân dân, sẵn sàng cho ngày hội lớn của dân tộc.

Tổng số người trong danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND huyện Hàm Yên khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 là 56 người, ứng cử ở 7 đơn vị bầu cử để bầu ra 35 đại biểu.

Trong đó nữ 33 người, chiếm 58,9%, dân tộc thiểu số 25 người, chiếm 44,6%, trẻ tuổi 29 người, chiếm 51,8%, ngoài đảng 9 người, chiếm 16,1%, đại biểu tái cử 12 người chiếm 21,4%.

Hiện nay, huyện Hàm Yên đang tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền công tác bầu cử thông qua các hệ thống truyền thanh, truyền hình, trang thông tin điện tử…đồng thời tăng cường công tác an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội và phòng chống dịch bệnh Covid – 19, chuẩn bị kỹ về cơ sở vật chất, kỹ thuật để cuộc bầu cử thành công tốt đẹp./.

PV

Tin cùng chuyên mục