Hàm Yên khai giảng lớp Bồi dưỡng Lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ Hội Cựu chiến binh.

Ngày 8/5, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện phối hợp với Hội Cựu chiến binh huyện mở lớp Bồi dưỡng Lý luận chính trị, nghiệp vụ cho cán bộ Hội Cựu chiến binh ở cơ sở năm 2018.

Tham dự đợt bồi dưỡng năm 2018 có trên 300 học viên (được chia thành 5 lớp) là cán bộ Hội Cựu chiến binh và các Chi hội trưởng Hội Cựu chiến binh của 18 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Trong thời gian học tập, các học viên sẽ được nghiên cứu, học tập các chuyên đề: Chủ nghĩa Mác – Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng Cộng sản Việt Nam, người tổ chức và lãnh đạo nhân dân giành những thắng lợi vĩ đại; Hệ thống chính trị và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị của nước ta hiện nay; Vị trí, vai trò, tính chất chức năng, nhiệm vụ của Hội Cựu chiến binh Việt Nam; Đoàn kết vận động hội viên cựu chiến binh phát huy vai trò, tiềm năng của các thế hệ cựu chiến binh trong giai đoạn cách mạng mới.

Qua đợt bồi dưỡng, nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị và nghiệp vụ để cán bộ Hội thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của mình trong việc xây dựng tổ chức hội trong sạch vững mạnh. Đồng thời tuyên truyền sâu rộng trong hội viên và nhân dân về đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, định hướng phát triển của địa phương./.

Minh Ngọc

Tin cùng chuyên mục