Hàm Yên khai mạc huấn luyện lực lượng dự bị động viên năm 2017.

Vừa qua, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Hàm Yên đã tổ chức khai mạc huấn luyện cho 110 cán bộ từ Tiểu đội trưởng đến Tiểu đoàn trưởng và tương đương, thuộc lực lượng dự bị động viên trong địa bàn huyện.

Trong thời gian tập trung 15 ngày liên tục, các học viên được huấn luyện các nội dung như: phương pháp công tác trong giai đoạn tổ chức chuẩn bị chiến đấu; phương pháp viết giáo án, xây dựng kế hoạch huấn luyện cho bộ đội; các nội dung huấn luyện về chiến thuật; điều lệnh đội ngũ, tìm hiểu tính năng, tác dụng một số loại vũ khí, khí tài mới.

Ngoài ra lớp huấn luyện còn tổ chức nghiên cứu một số nội dung khác như: tìm hiểu về tổ chức biên chế, thủ đoạn tác chiến của quân đội Mỹ và đồng minh; các chế độ, chính sách của lực lượng dự bị động viên...

Qua đó góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên của lực lượng dự bị động viên, đáp ứng nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của địa phương./.

PV

Tin cùng chuyên mục