Hàm Yên: Khám, chữa bệnh cho trên 50.000 lượt người

Thực hiện chương trình chăm súc sức khoẻ cho nhân dân, từ đầu năm đến nay, các cơ sở y tế trên địa bàn huyện đã khám, chữa bệnh cho trênn 140.000 lượt người, đạt 93,5% kế hoạch.

 
Huyện đẫ cấp trên 20.000 thẻ BHYT cho người nghèo và trên 32.000 thẻ bảo hiểm y tế cho đồng bào các xã đặc biệt khó khăn vùng 135, bảo đảm cung cấp đầy đủ các loại thuốc thiết yếu chữa bệnh cho nhân dân.Cán bộ các cơ sở y tế thường xuyên phối hợp với các cơ quan chuyên môn và trường học, tăng cường công tác truyền vận động nhân dân và học sinh thực hiện tốt việc phòng chống các loại dịch bệnh và kiểm tra vệ sinh an toàn trên các loại thực phẩm.

Quốc Tuyên

Tin cùng chuyên mục