Hàm Yên mở lớp bồi dưỡng Lý luận Chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ Hội Nông dân ở cơ sở năm 2019

Từ ngày 28/3 đến ngày 18/4, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Hàm Yên phối hợp với Hội nông dân huyện sẽ tổ chức 4 lớp bồi dưỡng Lý luận Chính trị cho 393 học viên là cán bộ Hội Nông dân ở các xã, thị trấn trong huyện.

Theo đó, mỗi lớp diễn ra trong 4 ngày, các học viên sẽ được học tập các bài giảng về bồi dưỡng Lý luận Chính trị và các nội dung liên quan đến nghiệp vụ Hội Nông dân gồm: Một số vấn đề Lý luận, thực tiễn về Chủ nghĩa Xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa Xã hội ở nước ta; Hệ thống Chính trị Việt Nam; Hội Nông dân, tổ chức chính trị, xã hội của giai cấp nông dân Việt Nam; Công tác kiểm tra và một số quy định, mẫu báo cáo, các dự án của tỉnh; Các phong trào do Trung ương hội phát động…

Việc tổ chức các lớp bồi dưỡng chính trị và nghiệp vụ dịp này nhằm giúp cho các cán bộ Hội Nông dân ở cơ sở nắm vững hơn các quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước, các kiến thức về nghiệp vụ Hội Nông dân, trên cơ sở đó vận dụng sáng tạo, phù hợp vào trong hoạt động của hội, chi hội ở địa phương./.

Minh Vương

Tin cùng chuyên mục