Hàm Yên phát động tham gia Giải Báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ 4

Huyện ủy Hàm Yên vừa có văn bản gửi các chi, đảng bộ cơ sở và các cơ quan, đơn vị về việc tham gia hưởng ứng Giải Báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ 4, năm 2022-2023.

Theo đó, Huyện ủy Hàm Yên yêu cầu: Các chi, đảng bộ cơ sở; Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện:

Triển khai và phổ biến rộng rãi Thể lệ Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022-2023; Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tạo sự quan tâm, hưởng ứng, tham gia của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.

Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao: Đăng tải Thể lệ Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022-2023 trên Cổng thông tin điện tử huyện với nội dung, thời lượng phù hợp; tuyên truyền động viên tạo điều kiện để cán bộ, phóng viên, biên tập viên, những người làm báo tích cực hưởng ứng tham gia Giải.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy: Tham mưu với Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo công tác thông tin, truyện truyền Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022-2023.

Download Thể lệ Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022-2023 tại đây.

BBT

Tin cùng chuyên mục