Hàm Yên sẵn sàng cho Ngày hội Giao quân năm 2018.

Ngày hội Giao quân năm 2018 đang đến rất gần, những ngày này, cùng với các địa phương trong tỉnh, Đảng bộ, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị và đông đảo người dân trên địa bàn huyện Hàm Yên đã và đang tích cực chuẩn bị cho ngày hội giao quân, tiễn những thanh niên ưu tú của huyện lên đường nhập ngũ làm nghĩa vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc.

Năm 2018, huyện Hàm Yên được giao tuyển chọn 121 tân binh. Để thực hiện tốt công tác tuyển quân, ngay sau khi có chỉ đạo của UBND tỉnh và Bộ CHQS tỉnh về việc giao chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ năm 2018, Đảng ủy, Ban CHQS huyện Hàm Yên chủ động tham mưu Thường trực Huyện ủy, UBND huyện, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện ban hành các văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.

Thanh niên Hàm Yên sẵn sàng lên đường làm nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc (ảnh minh họa).

Ban CHQS huyện phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, địa phương trong huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về Luật Nghĩa vụ Quân sự cho đông đảo thanh niên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

Thực hiện sự chỉ đạo của huyện, Ban CHQS huyện hướng dẫn các xã tiếp tục thực hiện “tròn khâu” trong công tác tuyển quân năm 2018, chuyển giao nhiệm vụ thâm nhập “3 gặp, 4 biết” từ đơn vị nhận quân về địa phương với phương châm “tuyển người nào, chắc người đó” và thực hiện tốt mục tiêu không có địa phương nào thiếu quân trong đợt tuyển quân năm 2018. Đẩy mạnh công tác tuyển quân gắn với xây dựng nguồn lực lượng dự bị động viên tại địa phương.

Hội đồng Nghĩa vụ quân sự và Ban CHQS huyện đã chỉ đạo Ban CHQS các xã tiến hành kiểm tra, rà soát, phân loại số đối tượng thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ có đủ điều kiện nhập ngũ năm 2018. Cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương quán triệt và thực hiện triệt để việc phát huy dân chủ trong công tác tuyển quân; chú trọng làm tốt các bước xét duyệt ngay từ cơ sở, đảm bảo đúng quy định và đúng luật.

Các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và gia đình có con em trong diện thực hiện nghĩa vụ quân sự đều quan tâm chăm lo, động viên và chuẩn bị tư tưởng, tinh thần cho thanh niên. Nhiều gia đình chủ động tự giác gọi con em đang đi làm ăn xa về khám tuyển nghĩa vụ quân sự. Ban CHQS huyện đã hướng dẫn, chỉ đạo cho 18/18 xã, thị trấn tổ chức khám sơ tuyển cho số thanh niên trong diện nhập ngũ. 

Qua khám tuyển, kết quả số thanh niên đủ điều kiện sức khỏe lên đường nhập ngũ năm 2018 là 103 thanh niên có tuổi đời từ 18 đến 24, số thanh niên đủ điều kiện nhập ngũ năm 2018 của huyện Hàm Yên đều đảm bảo về độ tuổi, chất lượng sức khoẻ, trình độ văn hoá, trong đó, 100% thanh niên thuộc diện nhập ngũ năm nay đều là đoàn viên Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, trong đó có 1 người có trình độ cao đẳng; 52 thanh niên là người dân tộc thiểu số.

Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện chỉ đạo các xã, thị trấn làm tốt các công tác chuẩn bị và phát lệnh nhập ngũ bảo đảm đúng luật định. Tất cả số thanh niên trong diện nhập ngũ năm 2018 trên địa bàn huyện đã nhận lệnh.

Những ngày này không khí động viên thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ diễn ra sôi động ở từng thôn xóm. Sau khi phát lệnh gọi công dân nhập ngũ, Ban Chỉ huy Quân sự các xã đã tham mưu cho Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các xã tổ chức gặp mặt các tân binh và đại diện gia đình để động viên và quán triệt các quy định trong công tác quản lý tân binh; chỉ đạo các thôn nắm bắt tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của các thanh niên và gia đình, cũng như những di biến động của thanh niên trong những ngày chờ lên đường nhập ngũ.

Đến thời điểm hiện tại, tất cả số thanh niên nhận lệnh đều có tâm lý phấn khởi, sẵn sàng chờ ngày nhập ngũ để lên đường làm nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.

Thanh Tâm

Tin cùng chuyên mục