Hàm Yên sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 04 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Ngày 23/5, huyện Hàm Yên tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết số 04 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Dự và chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Hà Phúc Phình, ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Hàm Yên; Đinh Công Thơ, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện.

Sau khi Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị được ban hành thực hiện, Huyện ủy Hàm Yên đã tập trung lãnh đạo, triển khai việc tổ chức học tập, quán triệt Chỉ thị và chuyên đề  năm 2016 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, phong cách gương mẫu, nói đi đôi với làm” và chuyên đề năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”.

Kết quả toàn huyện đã tổ chức được 363 Hội nghị. Từ đó cán bộ, đảng viên và nhân dân đã nhận thức sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc học tập và làm theo Bác trở thành ý thức tự giác, thường xuyên và tạo chuyển biến mạnh mẽ trong mỗi tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện.

Ban Thường vụ Huyện ủy đã lựa chọn nhiệm vụ trọng tâm đột phá để thực hiện việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2015 – 2020 là : Từng bước chỉnh trang đô thị, thị trấn Tân Yên.

Triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 04 khóa XII, các cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ cán bộ đảng viên đã nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhìn nhận và thấy rõ những ưu, khuyết điểm. Qua đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên, bước đầu ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Công tác quản lý, điều hành của chính quyền, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện có nhiều chuyển biến tích cực. Kết quả phân loại cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý, đảng viên, tổ chức Đảng năm 2016 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 04 khóa XII. Toàn huyện có 17 cơ sở đạt trong sạch vững mạnh, 117 đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 100% cán bộ, đảng viên được kiểm điểm đánh giá, phân loại cuối năm.

Đ/c Hà Phúc Phình, ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy Hà Phúc Phình yêu cầu: trong thời gian tới, các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn toàn huyện cần tiếp tục tuyên truyền những nội dung trong Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị đến cán bộ, đảng viên và nhân dân tại cơ sở. Tổ chức thực hiện và lựa chọn những việc làm cụ thể, thiết thực về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời đồng chí cũng đề nghị các tổ chức cơ sở đảng thường xuyên tổ chức rút kinh nghiệm và xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể về thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 04 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII…

Đ/c Bí thư Huyện ủy Hà Phúc Phình (giữa)  trao giấy khen cho các tập thể có thành tích.

Dịp này, Huyện ủy Hàm Yên đã tặng giấy khen cho 6 tập thể đã có thành tích trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn năm 2016 - 2017./.

Minh Vương - Sằm Nga.

Tin cùng chuyên mục