Hàm Yên thành lập Trung tâm Văn hóa Truyền thông và Thể thao.

Uỷ ban nhân dân huyện Hàm Yên vừa tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao huyện Hàm Yên trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao huyện và Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Hàm Yên.

Các đồng chí lãnh đạo huyện trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng tập thể lãnh đạo Trung tâm Văn hóa Truyền thông và Thể thao

Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao trực thuộc UBND huyện Hàm Yên, trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện và Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện.

Trung tâm có chức năng phát triển văn hóa thể thao, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Truyền thông, sản xuất và phát sóng các chương trình Phát thanh - Truyền hình bằng tiếng Việt trên hệ thống loa truyền thanh, thiết bị phát sóng phát thanh. Tiếp âm và tiếp sóng Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh. Quản lý và vận hành trang thông tin điện tử của huyện.

Đáp ứng nhu cầu hoạt động văn hóa, thư viện, thực hiện những nhiệm vụ về Chính trị, kinh tế, văn hóa, thể thao trên địa bàn.

Tại buổi lễ, đồng chí Đinh Công Thơ, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã trao Quyết định thành lập Trung tâm và Quyết định của UBND huyện điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Sỹ Kha, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thông tin - Thể thao huyện huyện giữ chức Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao huyện.

Việc thành lập Trung tâm Văn hóa Truyền thông và Thể thao nằm trong lộ trình thực hiện Nghị quyết 18, Nghị quyết 19, Hội nghị Trung ương 6 khóa XII./.

PV

Tin cùng chuyên mục