Hàm Yên tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hàm Yên lần thứ 10, khóa XX mở rộng.

Ngày 5/10, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hàm Yên khóa XX đã tổ chức Hội nghị lần thứ 10 (mở rộng) nhằm sơ kết công tác 9 tháng, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2017.

Tại hội nghị các đại biểu được nghe phổ biến quán triệt một số văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy đặc biệt là những nội dung cơ bản trong Chỉ thị số 12 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy Hà Phúc Phình phát biểu tại Hội nghị.

Khái quát 1 số những thành tựu kinh tế - xã hội của huyện và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu của Đảng bộ huyện từ nay đến năm 2020. Đặc biệt chú trọng đẩy mạnh phát triển KT-XH phù hợp với tiềm năng và thế mạnh của địa phương; tăng cường chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; bê tông hóa đường giao thông nội đồng và vùng sản xuất hàng hóa, xây dựng nhà văn hóa thôn, tổ dân phố gắn với sân thể thao. Tiếp tục thực hiện Đề án tái cơ cấu nghành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị và phát triển bền vững.

Đồng chí Phó bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đinh Công Thơ phát biểu tại Hội nghị.

Về công tác 9 tháng đầu năm 2017, Đảng bộ huyện Hàm Yên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ và đạt được kết quả khả quan trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng. Tổng sản lượng lương thực 9 tháng đầu năm toàn huyện đạt trên 50.670 tấn, đạt 92,1% kế hoạch; giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đạt trên 718 tỷ đồng, đạt 75,3% kế hoạch; thu ngân sách 9 tháng ước đạt trên 55,6 tỷ đồng, đạt 77,6% so với kế hoạch; trồng rừng đạt 2.675,8 ha, đạt trên 100% kế hoạch; toàn huyện kết nạp được 144 đảng viên mới...

Cùng với việc tập tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế, Đảng bộ huyện đã chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội chi bộ trực thuộc các Đảng ủy, nhiệm kỳ 2017 - 2020; Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết trung ương 3 (khóa VIII)...

Trong 3 tháng cuối năm, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội trên địa bàn huyện Hàm Yên tiếp tục phát huy thuận lợi, khắc phục khó khăn, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác quán triệt, tổ chức tuyên truyền đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015 - 2020; các Nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; phấn đấu thực hiện hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế  xã hội năm 2017 đã đề ra./.

Toàn Thắng - Ngọc Nga

Tin cùng chuyên mục