Hàm Yên tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt toàn huyện

Ngày 16-11, Huyện ủy Hàm Yên tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn huyện tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới, sơ kết 2 năm thực hiện Đề án số 16 ngày 3/1/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thảo luận các kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XIII). Các đồng chí: Mai Hồng Hà, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy; Đỗ Đức Chiến, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy Mai Hồng Hà trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng Đảng” của Ban Tổ chức Trung ương cho các cá nhân.

Trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới, huyện Hàm Yên đã lãnh đạo, triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, nâng cao cảnh giác trước âm mưu của các thế lực thù địch, đoàn kết xây dựng khu vực phòng thủ huyện Hàm Yên toàn diện về kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, thu nhập bình quân đầu người tăng bình quân 13%/ năm. Trong 10 năm huyện đã tổ chức bồi dưỡng về quốc phòng - an ninh cho trên 31.000 lượt người...

Đại biểu dự hội nghị.

Về thực hiện Đề án số 16 ngày 3/1/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đến nay huyện Hàm Yên đã đạt 4/6 mục tiêu của Đề án; 18/18 Đảng ủy xã, thị trấn đã tập huấn, hướng dẫn, nhân rộng cách làm hay thông qua việc tổ chức sinh hoạt chi bộ mẫu...

Về dự thảo các kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hàm Yên phấn đấu bám sát quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết đã đề ra, cụ thể hóa đầy đủ, toàn diện các quan điểm chỉ đạo để đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của huyện, xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp để các cơ quan, đơn vị tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện... Trong đó, trọng tâm là quyết tâm xây dựng huyện Hàm Yên đạt chuẩn huyện nông thôn mới vào năm 2025.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy Mai Hồng Hà trao Giấy khen của UBND huyện cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI).

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện Đỗ Đức Chiến trao Giấy khen của UBND huyện cho các cá nhân.

Dịp này, 2 cá nhân được Ban Tổ chức Trung ương tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng Đảng”, huyện Hàm Yên cũng đã khen thưởng cho 3 tập thể, 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới./.

Toàn Thắng

Tin cùng chuyên mục