Hàm Yên tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn huyện

Ngày 28/4, Huyện ủy Hàm Yên tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn huyện tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29 ngày 4/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Các đồng chí Thường trực Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Các đồng chí: Mai Hồng Hà, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy; Nguyễn Duy Hòa, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Đỗ Đức Chiến, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Trong 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), huyện Hàm Yên đã lãnh đạo, triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, nâng cao chất lượng giáo dục. Tính đến tháng 3/2023 toàn huyện có 34/66 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 51,5% kế hoạch.

Một số mô hình hay, cách làm hiệu quả trong 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29 là thành lập các mô hình Câu lạc bộ tiếng Anh, nâng cao phong trào dạy và học tiếng Anh trong các nhà trường phổ thông; Xây dựng mô hình trường THCS Tân Yên là trường trọng điểm về chất lượng để hướng tới đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho huyện và tỉnh.

Ứng dụng chuyển đổi số trong công tác tự kiểm định học sinh cuối cấp THCS, nâng cao chất lượng học sinh lớp 9 thi vào 10 THPT. Đổi mới hình thức thi, kiểm tra đánh giá nhằm chống bệnh thành tích trong giáo dục, xây dựng thư viện chuẩn trong các trường học; đổi mới sinh hoạt dưới cờ theo chương trình giáo dục phổ thông 2018...

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham ý kiến vào các kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XIII); Cho ý kiên vào việc bổ sung nội dung giám sát thuộc Chương trình kiểm tra, giảm sát của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 và Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2023.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy Mai Hồng Hà phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy Mai Hồng Hà đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được trong 10 năm qua của các cấp, các ngành trên địa bàn huyện. Đồng chí đề nghị để tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa Nghị quyết số 29 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trong thời gian tới, việc đổi mới Giáo dục và Đào tạo cần sự phối hợp đồng bộ của các cấp, các ngành, cha mẹ học sinh, học sinh và toàn thể cộng đồng; cấp ủy, chính quyền các cấp cần có sự quan tâm đúng mức đến công tác giáo dục. Thường xuyên chú trọng công tác quản lý, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ giáo dục nói chung, giáo dục dân tộc nói riêng của từng đơn vị.

Cụ thể hóa và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hàm Yên lần thứ XXI.

Ngành Giáo dục cần tập trung chỉ đạo, quản lý thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn. Giữ vững và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập giáo dục trung học cơ sở. Chú trọng giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống, tri thức pháp luật và ý thức công dân. Tiếp tục chú trọng hơn nữa nhiệm vụ xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục…

Các cấp ủy, chính quyền các cấp, người đứng đầu cần tiếp tục quan tâm đầu tư chăm lo cho công tác giáo dục – đào tạo đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị giáo dục đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ dạy và học cho học sinh trong giai đoạn hiện nay… Đẩy mạnh sự phối hợp của các ngành, đoàn thể, với chính quyền địa phương, phụ huynh để làm tốt hơn công tác xã hội hóa giáo dục nhằm duy trì sĩ số, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho địa phương.

Đồng chí Mai Hồng Hà, Bí thư Huyện ủy Hàm Yên tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Đồng chí Nguyễn Duy Hòa, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện tặng giấy khen cho các cá nhân.

Đồng chí Đỗ Đức Chiến, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen cho các cá nhân.

Dịp này, 06 tập thể và 12 cá nhân được Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)./.

Tuấn Tú

Tin cùng chuyên mục