Hàm Yên tổ chức hội nghị thông tin kinh tế - xã hội, gặp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Ngày 11/1, Huyện ủy Hàm Yên đã tổ chức hội nghị thông tin kinh tế - xã hội, gặp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng công sản Việt Nam 3/2/1930 - 3/2/2020. Tới dự có các đồng chí lãnh đạo, nguyên là lãnh đạo huyện qua các thời kỳ.

Các đồng chí đại biểu tại buổi gặp mặt.

Kế thừa và phát huy lịch sử vẻ vang của dân tộc, của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng bộ huyện Hàm Yên đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, đẩy mạnh phong trào thi đua, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở ngày càng vững mạnh, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục tăng trưởng và ổn định. Riêng năm 2019, huyện Hàm Yên đã tập trung lãnh đạo, triển khai thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về các lĩnh vực phát triển kinh tế, xã hội an ninh, quốc phòng.

Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn đạt trên 995 tỷ đồng; Tổng sản lượng lương thực đạt trên 54.000 tấn; Trồng mới trên 2.400 ha rừng tập trung; Chăm sóc 7.269 ha cam, chăm sóc 2.133,4 ha chè. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ 1.700 tỷ đồng. Thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 85 tỷ đồng. Bên cạnh đó lĩnh vực lao động việc làm, giảm nghèo, sự nghiệp y tế, giáo dục đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra.

Đ/c Bí thư Huyện ủy Hà Phúc Phình phát biểu tại buổi gặp mặt.

Huyện lãnh đạo, chỉ đạo thực hện Nghị quyết TW6, TW7, khóa XII theo quy định, hoàn thành việc sáp nhập 73 thôn, và 5 đơn vị sự nghiệp. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng gắn với nâng cao chất lượng đảng viên, chất lượng sinh hoạt chi bộ….

Đ/c Chủ tịch UBND huyện Đinh Công Thơ, thông tin tình hình phát triển kinh tế, xã hội của huyện trong năm 2019.

Năm 2020, huyện Hàm Yên tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định tình hình chính trị, an ninh quốc phòng. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Cụ thể huyện phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt trên 1.200 tỷ đồng, thu ngân sách trên địa bàn đạt 84 tỷ đồng. Tạo sự chuyển dịch mạnh về cơ cấu kinh tế, tập trung phát triển nông, lâm nghiệp hàng hoá hiệu quả, bền vững. Khai thác tiềm năng để phát triển du lịch, dịch vụ. Lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ cơ sở và Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025./.

PV

Tin cùng chuyên mục