Hàm Yên tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết TW3 (khóa VIII)

Ngày 8/8, Huyện ủy Hàm Yên đã tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết TW3 (khóa VIII) về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Dự hội nghị có đồng chí Lê Tiến Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Hà Phúc Phình, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy; Đinh Công Thơ, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Lãnh Đạo UBND huyện, lãnh đạo các cơ quan ban nghành huyện và lãnh đạo các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Qua 20 năm triển khai thực hiện Nghị quyết TW3 (khóa VIII), đội ngũ cán bộ nói chung và cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, ngành của huyện Hàm Yên đã được tập trung xây dựng đồng bộ, phát triển cả về số lượng, chất lượng và cơ cấu; tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số trong cơ cấu đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, cán bộ lãnh đạo, quản lý đảm bảo đúng theo quy định.

Quang cảnh hội nghị.

Đến nay, huyện Hàm Yên có 113 cơ quan, đơn vị và 2000 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, trong đó số cán bộ thuộc Huyện ủy quản lý là 60 người, số cán bộ thuộc UBND huyện quản lý gồm 1940 người. Huyện Hàm Yên thường xuyên quan tâm chú trọng đến việc xây dựng quy chế, quy định, phân công, phân cấp quản lý để thống nhất thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác cán bộ với nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, đi đôi với phát huy trách nhiệm của các tổ chức và người đứng đầu các tổ chức trong hệ thống chính trị của huyện.

Các đại biểu dự hội nghị.

Hàng năm, công tác kiểm tra, giám sát được Huyện ủy thực hiện tốt, tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện các Nghị quyết, quy định, quy chế của Trung ương. Huyện Hàm Yên đã cử đi đào tạo, bồi dưỡng chính trị, chuyên môn ở nhiều lĩnh vực khác nhau cho trên 1000 lượt cán bộ, đảng viên.

Đ/c Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lê Tiến Thắng, phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Tiến Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đề nghị: Trong thời gian tới, huyện Hàm Yên cần tiếp tục thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các Nghị quyết, kết luận, chỉ thị, quy định về công tác cán bộ; đổi mới công tác tạo nguồn cán bộ theo hướng chọn tuyển dụng, đẩy mạnh công tác quy hoạch tạo nguồn cán bộ; công tác điều động, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện, thử thách cán bộ trong thực tiễn; từng bước đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức đào tạo, bồi dưỡng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, bảo vệ chính trị nội bộ qua đó đánh giá đúng tình hình, tìm ra nguyên nhân, đề ra giải pháp phù hợp nhằm tạo chuyển biến mới trong công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ của huyện Hàm Yên ngày càng vững mạnh./.

Toàn Thắng - Ngọc Nga.

Tin cùng chuyên mục