Hàm Yên tổ chức Hội nghị triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị

Ngày 6/8, huyện Hàm Yên tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lấn thứ XIII của Đảng.

Dự hội nghị có các đồng chí: Hà Phúc Phình, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy; Mai Hồng Hà, Phó Bí Thư Thường trực Huyện ủy; Đinh Công Thơ, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Đỗ Đức Chiến, Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện.

Tại Hội nghị các đại biểu đã được triển khai nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lấn thứ XIII của Đảng; Nghị quyết số 96 ngày 22/7/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lấn thứ XIII của Đảng. Và một số Nghị quyết và kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hàm Yên về thực hiện những nội dung trong Chỉ thị, Nghị quyết trên.

Các đại biểu đã tập trung thảo luận, tìm ra những điểm mới trong các khâu công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 -2025. Tập trung nghiên cứu, quán triệt những yêu cầu, nội dung của Chỉ thị 35-CT/TW nhằm thống nhất quan điểm từ huyện đến cơ sở; trong đó, nắm vững, hiểu rõ các nội dung mà Chỉ thị đã đề ra đối với công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp.

Trên cơ sở đó, các cấp uỷ, tổ chức đảng trên địa bàn nghiên cứu, vận dụng vào xây dựng kế hoạch chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình./.

PV

Tin cùng chuyên mục