Hàm Yên tổng kết công tác mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội huyện năm 2020

Ngày 12/1, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ và Ban Thường vụ các tổ chức chính trị - xã hội huyện phối hợp tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Dự hội nghị có các đồng chí: Mai Hồng Hà, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy; Đinh Công Thơ, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy Mai Hồng Hà trao Bằng khen của các cấp cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2020.

Trong năm 2020, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện Hàm Yên đã chủ động bám sát sự lãnh đạo của cấp ủy huyện, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội cấp tỉnh và nhiệm vụ chính trị của địa phương, chủ động tham mưu cho cấp ủy huyện chỉ đạo và phối hợp với chính quyền tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, tham gia xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và của các tổ chức chính trị-xã hội tiếp tục được đổi mới. Chất lượng, hiệu quả công tác được nâng cao. Các phong trào, các cuộc vận động của MTTQ và của các tổ chức chính trị-xã hội được tiếp tục triển khai sâu rộng, thực hiện có hiệu quả, qua đó đã góp phần thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của huyện.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Mai Hồng Hà, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy đã ghi nhận và biểu dương những kết quả Mặt trận Tổ quốc và các chính trị - xã hội huyện đã đạt được trong năm 2020. Đồng chí yêu cầu trong thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện tiếp tục bám sát các Nghị quyết, chương trình của huyện, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm đảm bảo phù hợp, thực hiện có hiệu quả, chú trọng giải pháp khắc phục những hạn chế, tồn tại của năm 2020.

Đồng thời tham gia các nhiệm vụ tổ chức bầu cử, hiệp thương giới thiệu người ứng cử, các đoàn thể tập trung vận động cử tri đi bầu cử, tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền…

Cùng với đó tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện, cấp cơ sở, hoạt động các Ban công tác Mặt trận, chi đoàn, chi hội, các mô hình tự quản, tổ, nhóm tự quản....

Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cấp cơ sở, phát huy vai trò của lực lượng cán bộ, hội viên, đoàn viên nòng cốt, người có uy tín trong các tổ chức hội, đoàn thể là cầu nối giữa Nhân dân với cấp ủy, chính quyền cơ sở, củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc. Thực hiện công tác kiện toàn, củng cố, kết nạp hội viên, đoàn viên mới đảm bảo chất lượng, hiệu quả....

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân đã được nhận Bằng khen, giấy khen của các cấp vì có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào thi đua năm 2020./.

PV

Tin cùng chuyên mục