Hàm Yên trồng mới trên 3.223 ha rừng

Từ đầu năm đến nay, huyện Hàm Yên trồng mới trên 3.223 ha rừng, đạt 101,36 % kế hoạch. Trong đó, các doanh nghiệp trồng trên 1.400 ha, nhân dân trồng trên 1.700 ha. Cũng trong thời gian qua, toàn huyện đã khai thác gần 30.230 m3 gỗ từ các diện tích rừng trồng. Chủ yếu các doanh nghiệp khai thác trên 25.700 m3, còn tại các hộ nhân dân khai thác gần 4.500 m3.

 
Cùng với vận động các hộkhai thác đến đâu, sử lý thực bì để phục vụ trồng công tác rừng chu kỳ tiếp theo và chăm sóc các diện tích rừng mới trồng, hiện nay, huyện Hàm Yên chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tiếp tục phối hợp với các địa phương tăng cường hơn nữa công tác quản lý bảo vệ rừng, nhất là trong thời điểm mùa khô hanh.

Quang Quyết - Quốc Tuyên

Tin cùng chuyên mục