HĐND huyện Hàm Yên họp giao ban thường kỳ phiên thứ 13

Sáng ngày 17/8, tại Hội trường Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Hàm Yên khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã tổ chức họp giao ban thường kỳ phiên thứ 13. Đồng chí Nguyễn Duy Hòa, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện chủ trì cuộc họp.

Đồng chí Nguyễn Duy Hòa, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Tại cuộc họp các đại biểu đã được nghe báo cáo đánh giá, rút kinh nghiệm việc chuẩn bị và tổ chức kỳ họp thứ tư, HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Thông qua dự kiến nội dung chương trình kỳ họp chuyên đề lần thứ nhất, HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026; Báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực HĐND huyện tháng 8, phương hướng, nhiệm vụ tháng 9, năm 2022; Dự thảo Quyết định, kế hoạch, đề cương giám sát chuyên đề của Ban Dân tộc HĐND huyện về việc thực hiện chính sách đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện; Kế hoạch tổ chức đi học tập kinh nghiệm của HĐND huyện năm 2022 và một số nội dung khác…

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, trao đổi kinh nghiệm về các nội dung triển khai. Làm rõ những tồn tại, hạn chế nhất là việc rút kinh nghiệm việc chuẩn bị và tổ chức kỳ họp thứ tư HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026, qua đó làm cơ sở để chuẩn bị và tổ chức tốt các kỳ họp sau.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Duy Hòa đã tiếp thu các ý kiến của các đại biểu. Đồng thời biểu dương những kết quả đạt được trong thời gian qua. Đồng chí giao cho các Ban HĐND, Văn phòng HĐND&UBND, các tổ đại biểu khắc phục những hạn chế để làm tốt hơn các phần việc của HĐND huyện trong thời gian tới, nhất là việc chuẩn bị tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ nhất, HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 và các hoạt động của HĐND huyện trong năm 2022./.

Toàn Thắng

Tin cùng chuyên mục