Hội CCB huyện Hàm Yên Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị (khóa IX)

Sáng ngày 26/7, Hội Cựu chiến binh huyện Hàm Yên tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX ); Tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 02, 03 của BCH Hội CCB tỉnh Tuyên Quang. Tới dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Duy Phượng, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UB.MTTQ huyện.

Đồng chí Nguyễn Duy Phượng, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UB.MTTQ huyện cùng đại biểu dự hội nghị.

Qua 20 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, sự giúp đỡ của chính quyền và phối hợp của các ban, ngành, Mặt trận - đoàn thể, Hội Cựu chiến binh huyện có nhiều chuyển biến tích cực về xây dựng, cũng cố tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động, thực sự là đoàn thể chính trị vững mạnh.

Toàn huyện có 277 chi hội, với 4.801 hội viên; cán bộ, hội viên Cựu chiến binh trên địa bàn huyện luôn phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ” thực hiện tốt hai phong trào của Hội đó là phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu” và phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”; kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng cơ sở Hội hằng năm có 100% tổ chức Hội hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, Hội thường xuyên chăm lo vật chất, tinh thần, chế độ chính sách cho cán bộ, hội viên Cựu chiến binh, đến nay có 100% hội viên được hưởng chế độ chính sách theo quy định. Đời sống cán bộ, hội viên ngày được nâng cao, qua đánh giá xếp loại hằng năm tỷ lệ hộ khá, hộ giàu năm sau cao hơn năm trước.

Đại biểu dự hội nghị.

Hàng năm cơ sở hội đã thường xuyên tổ chức thăm hỏi, giúp đỡ gia đình cự chiến binh nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt bằng những việc làm cụ thể như tặng quà, giúp đỡ bằng tiền, ngày công lao động, xây dựng được 8 nhà tình nghĩa cho hội viên. Vận động xây dựng quỹ hội đạt 4,4 tỷ đồng, giúp hàng nghìn lượt hội viên vay để phát triển kinh tế.

Thời gian tới, Hội CCB huyện tiếp tục chủ động phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện tốt các phong trào của hội, gắn với phong trào thi đua yêu nước do địa phương phát động. Thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội, lấy địa bàn cơ sở làm địa bàn trung tâm hoạt động; duy trì nề nếp chế độ sinh hoạt định kỳ của Ban Chấp hành, của Chi hội, qua đó nâng cao chất lượng hoạt động của Hội cơ sở.

Tăng cường công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, hội viên và Nhân dân trên địa bàn, qua đó định hướng cho cán bộ, hội viên chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và Điều lệ Hội, kịp thời phản ánh thông tin cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và giữ vững quốc phòng an ninh ở địa phương./.

Ngọc Trinh

Tin cùng chuyên mục