Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Hàm Yên họp triển khai công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2024

Chiều ngày 9-1, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Hàm Yên đã tổ chức họp triển khai công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2024. Đồng chí Đỗ Đức Chiến, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện chủ trì cuộc họp. Dự họp có các đồng chí thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện.

Năm 2023, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện đã phát lệnh điều khám: 789 công dân, có mặt khám tuyển 776 công dân đạt 97,5%. Kết quả: 247 công dân đủ điều kiện nhập ngũ sức khỏe từ loại 1 đến loại 3 đạt 31,8 %. Căn cứ vào kết quả khám tuyển các xã, thị trấn đã tiến hành các bước hoàn chỉnh hồ sơ cho công dân, đồng thời quản lý chặt chẽ số công dân đủ điều kiện nhập ngũ bảo đảm 100% có mặt tại địa phương để tiến hành thâm nhập “ 3 gặp, 4 biết” và sẵn sàng nhận lệnh gọi nhập ngũ. Giao nhiệm vụ, phân công các thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự cùng các ngành, đoàn thể, Bí thư chi bộ, Trưởng thôn gặp gỡ gia đình, động viên và thường xuyên nắm tư tưởng của từng công dân trong diện sẵn sàng nhập ngũ, đồng thời niêm yết, công khai danh sách công dân trúng tuyển có sức khoẻ từ loại 1 đến loại 3 tại trụ sở Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn theo đúng quy định của Luật.

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện Đỗ Đức Chiến chủ trì cuộc họp.

Để đảm bảo cho công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024, đồng chí Đỗ Đức Chiến, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện đề nghị cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương các cấp từ huyện đến xã, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác giáo dục tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 đến người dân.

Giao Cơ quan quân sự huyện làm trung tâm hiệp đồng, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện tốt quy trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ theo kế hoạch, đảm bảo chỉ tiêu trên giao. Căn cứ Quyết định giao chỉ tiêu gọi công dân thực hiện việc Phát lệnh gọi công dân nhập ngũ; thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động và quản lý chặt chẽ số công dân đã nhận Lệnh gọi nhập ngũ, nhất là trong dịp Tết nguyên đán năm 2023.

Công an huyện Tiếp tục rà soát, tuyển chọn đủ quân số được Ủy ban nhân dân tỉnh giao, thực hiện quản lý chặt chẽ số công dân tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân, rà soát, hoàn thiện Thẻ căn cước công dân cho số công dân chưa có thẻ trước khi nhập ngũ, bảo đảm 100% công dân nhập ngũ phải có Thẻ căn cước công dân. Phòng Y tế huyện chủ trì, phối hợp với Trung tâm Y tế huyện thành lập tổ kiểm tra sức khỏe cho công dân nhập ngũ trước ngày giao quân tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện và bảo đảm Y tế trong ngày giao quân.

Huyện đoàn tổ chức tuyên truyền động viên công dân lên đường nhập ngũ và thực hiện tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân. Chỉ đạo cơ sở Đoàn xã, thị trấn hoàn chỉnh thủ tục hồ sơ đoàn viên cho thanh niên nhập ngũ.

Thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện, thường xuyên nắm địa bàn được phân công phụ trách, kiểm tra, đôn đốc cơ sở thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển quân, nắm chắc diễn biến tư tưởng của công dân nhập ngũ kịp thời báo cáo về Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện qua Cơ quan thường trực. Công tác chuẩn bị cho Lễ giao nhận quân năm 2024 giao các cơ quan, đơn vị, làm tốt công tác chuẩn bị đã được phân công tại Kế hoạch số 09 của Ủy ban nhân dân huyện tổ chức chuẩn bị và thực hành giao nhận quân năm 2024.

Thanh Tâm

Tin cùng chuyên mục