Hội đồng nhân dân huyện Hàm Yên chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ 10

Thường trực HĐND huyện Hàm Yên có Quyết định tổ chức Kỳ họp HĐND huyện lần thứ 10.

Theo đó, kỳ họp sẽ diễn ra trong 02 ngày, từ ngày 06/7/2020 đến ngày 07/7/2020 tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao huyện Hàm Yên.

Tại Kỳ họp lần này sẽ thông qua các Báo cáo của Thường trực HĐND, UBND, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Chi cục thi hành án dân sự huyện về thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Thông qua Báo cáo Kết quả thực hiện chương trình giám sát năm 2019 và Quyết định chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2021.

Xem xét, phê chuẩn Quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2019.

HĐND huyện cũng sẽ xem xét, thông qua: Báo cáo kết quả triển khai kế hoạch đầu tư công năm 2020; Tờ trình dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2021 huyện Hàm Yên. Thông qua Báo cáo của UBND huyện về Danh mục các công trình dự án bổ sung vào kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Hàm Yên.

Tại Kỳ họp, HĐND huyện sẽ xem xét, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri và tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn theo Quy định./.

PV

Tin cùng chuyên mục