Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hàm Yên khóa XX, lần thứ 14 mở rộng

Ngày 09/10, Huyện ủy Hàm Yên đã tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XX, lần thứ 14 mở rộng, nhằm đánh giá công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng đảng và hệ thống chính trị Quý III, phương hướng, nhiệm vụ Quý IV năm 2018.

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Hà Phúc Phình, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy; Đinh Công Thơ, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Vũ Đình Hưng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.

Trong 9 tháng đầu năm 2018, Đảng bộ huyện Hàm Yên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ và đạt được kết quả khả quan trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng.

Tổng sản lượng lương thực 9 tháng ước đạt trên 49.200 tấn, đạt 92% kế hoạch. Tập trung chỉ đạo thực hiện Đề án phát triển vùng sản xuất cam sành của tỉnh trên địa bàn huyện. Trong Quý III, toàn huyện trồng rừng được trên 800 ha, nâng diện tích trồng rừng mới của huyện từ đầu năm đạt trên 2.600 ha, tăng 0,2% so với kế hoạch. Bên cạnh đó công tác chăn nuôi được quan tâm chú trọng, tập trung chỉ đạo công tác phòng chống dịch cho đàn gia súc; Công tác khuyến nông, khuyến lâm được tăng cường, việc cung ứng giống, vốn đáp ứng kịp thời nhu cầu sản xuất, kinh doanh của nhân dân.

Cơ sở hạ tầng tiếp tục được đầu tư xây dựng, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt trên 737 tỷ đồng, đạt 75% kế hoạch. Thu ngân sách trên địa bàn đạt 61 tỷ đồng, đạt 81% kế hoạch. Chương trình xây dựng nông thôn mới được thực hiện tốt, bộ mặt nông thôn đã có những thay đổi đáng kể. Các lĩnh vực xã hội có nhiều tiến bộ, chất lượng giáo dục được quan tâm; công tác giảm nghèo, chính sách với người có công được thực hiện có hiệu quả. Hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở ổn định, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể được quan tâm. Quốc phòng, an ninh trên địa bàn được giữ vững...

Hội nghị cũng đã tập trung thảo luận chỉ ra những mặt hạn chế trong công tác thực hiện nhiệm vụ Quý III và thông qua phương hướng nhiệm vụ Quý IV năm 2018./.

PV

Tin cùng chuyên mục