Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hàm Yên lần thứ 13

Sáng ngày 06/7, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hàm Yên khóa XX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã tổ chức hội nghị lần thứ 13 mở rộng để đánh giá công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH, quốc phòng an ninh và công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Đảng bộ huyện Hàm Yên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ và đạt được kết quả khả quan trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng.

Qua đó huyện đã tập trung chỉ đạo thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Tuyên Quang theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Chỉ đạo sản xuất nông, lâm nghiệp cơ bản trong khung thời vụ. Tổng sản lượng lương thực ước đạt trên 24.000 tấn, đạt 46% kế hoạch. Trồng và chăm sóc trên 700 ha mía, trên 2.100 ha chè và trên 7.200 ha cam sành.

Bên cạnh đó công tác chăn nuôi được quan tâm chú trọng, tập trung chỉ đạo công tác phòng chống dịch cho đàn gia súc; Công tác khuyến nông, khuyến lâm được tăng cường, việc cung ứng giống, vốn đáp ứng kịp thời nhu cầu sản xuất, kinh doanh của nhân dân.

Cơ sở hạ tầng tiếp tục được đầu tư xây dựng; giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt trên 523 tỷ đồng, đạt 53% kế hoạch. Chương trình xây dựng nông thôn mới được thực hiện tốt, bộ mặt nông thôn đã có những thay đổi đáng kể. Các lĩnh vực xã hội có nhiều tiến bộ, chất lượng giáo dục được quan tâm; công tác giảm nghèo, chính sách với người có công được thực hiện có hiệu quả. Thu ngân sách trên địa bàn đạt 39 tỷ đồng, đạt 52% kế hoạch. Hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở ổn định, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể được quan tâm. Quốc phòng, an ninh trên địa bàn được giữ vững...

Hội nghị cũng đã tập trung thảo luận chỉ ra những mặt hạn chế trong công tác thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và thông qua phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018./.

PV

Tin cùng chuyên mục