Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hàm Yên lần thứ 13

Ngày 6/1, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ huyện Hàm Yên khóa XXI đã tổ chức hội nghị lần thứ 13, đánh giá công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Các đồng chí Thường trực Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Các đồng chí: Mai Hồng Hà, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy; Nguyễn Duy Hòa, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Đỗ Đức Chiến, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Trong năm 2022, với sự nỗ lực, quyết tâm cao của toàn huyện, kinh tế tiếp tục phát triển, thu nhập bình quân đầu người đạt 40,8 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 1.400 tỷ đồng, bằng 110,5% kế hoạch. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ đạt 2.300 tỷ đồng, bằng 100% kế hoạch. Thực hiện giải ngân vốn đầu tư công đạt 78% kế hoạch.

Thu ngân sách đạt trên 129 tỷ đồng, bằng 104,4% so với dự toán; thu hút trên 113.000 khách tham quan du lịch, doanh thu đạt trên 95 tỷ đồng.

Tổng sản lượng thực năm 2022 đạt trên 53.200 tấn. Trồng trên 2.500ha rừng, khai thác gỗ rừng trồng trê 272.000 m3; thực hiện cấp chứng chỉ rừng theo tiêu chuẩn FSC trên 8.400 ha. Đến nay, toàn huyện có 21 sản phẩm OCOP, 10 sản phẩm được xây dựng nhãn hiệu, 01 sản phẩm được công nhận chỉ dẫn địa lý. Hết năm 2022, có thêm 03 xã hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nâng số xã đạt chuẩn nông thôn mới toàn huyện là 11/17 xã, đạt 64,7%....

Đại biểu dự hội nghị.

Năm 2023, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hàm Yên đề ra một số chỉ tiêu quan trọng như: Xây dựng xã Hùng Đức, Thành Long, Minh Hương đạt chuẩn nông thôn mới, xã Đức Ninh đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, xã Bình Xa đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; giá trị sản xuất công nghiệp đạt 1.655 tỷ đồng. Sản lượng lương thực đạt 54.410 tấn;Trồng mới 2.485 ha rừng tập trung. Chăm sóc 6.101 ha cam, 2.160 ha chè;Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ 2.580 tỷ đồng; thu ngân sách trên địa bản đạt 155 tỷ đồng. Tỷ lệ đô thị hóa đạt 11,4%.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về những tồn tại hạn chế trong năm 2022 và đề xuất giải pháp thực hiện các chỉ tiêu của năm 2023 ngay từ đầu năm; thảo luận các nội dung của các tiêu chí thực hiện năm 2023, triển khai thực hiện các hoạt động, lễ hội, vui xuân đón Tết, công tác tiêm phòng Covid- 19…

Đồng chí Bí thư Huyện ủy Mai Hồng Hà phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy Mai Hồng Hà đã ghi nhận và biểu dương sự đoàn kết, cố gắng nỗ lực của cả hệ thống chính trị và nhân dân các dân tộc huyện Hàm Yên đã thực hiện tốt các phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thành và hoàn thành vượt mức 16/16 chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 đề ra. 

Năm 2023 là năm đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI, năm thứ 2 thực hiện Đề án xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới, đồng chí Mai Hồng Hà, Bí thư Huyện ủy đề nghị các cấp, các ngành, cả hệ thống chính trị cần tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện nhà, đoàn kết, sáng tạo, ra sức thi đua lao động sản xuất, học tập, công tác, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra. Trong năm 2023, một trong những nhiệm vụ rất quan trọng là giải phóng mặt bằng đường cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (đoạn qua địa bàn huyện Hàm Yên), thực hiện tốt Đề án phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng hệ thống chính trị vùng đồng bào dân tộc Mông trên địa bàn huyện…

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy, Mai Hồng Hà đã quán triệt một số văn bản quan trọng của Trung ương và của Tỉnh./.

Tuấn Tú

Tin cùng chuyên mục