Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 13 (khóa XV)

Ngày 13-7, tại Hội trường Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 13 (khóa XV). Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Sáng Vang, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIII của tỉnh; Nguyễn Hữu Hoan, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy.


Các đại biểu dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 13. 
Ảnh: Duy Hùng

Dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh; đồng chí Hoàng Đình Thu, Vụ trưởng vụ Xây dựng hệ thống chính trị Ban Chỉ đạo Tây Bắc; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Ủy viên UBKT Tỉnh ủy; lãnh đạo các ban đảng Tỉnh ủy; các ban Hội đồng nhân dân tỉnh; thủ trưởng các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh; bí thư, phó bí thư, Chủ nhiệm UBKT các huyện, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; chủ tịch HĐND, UBND các huyện, thành phố; Hiệu trưởng Trường Chính trị, các trường chuyên nghiệp và dạy nghề của tỉnh.

 Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Sáng Vang nhấn mạnh, những nội dung tại hội nghị lần này rất quan trọng, liên quan đến nhiều lĩnh vực, cần phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện trong thời gian tới. Đồng chí đề nghị các đại biểu tham dự hội nghị nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, tích cực thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, chất lượng vào các văn bản trình tại hội nghị.

Tại hội nghị đồng chí Nguyễn Hữu Hoan, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã báo cáo công tác lãnh đại thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013.

Trong 6 tháng đầu năm 2013, Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, thực hiện tốt các nhiệm vụ, kế hoạch đề ra trong năm 2013. Giá trị sản xuất công nghiệp trong 6 tháng đầu năm 2013 đạt 1.539 tỷ đồng, bằng 45,4% kế hoạch, tăng 17,6% so với cùng kỳ năm 2012. Một số sản phẩm chủ yếu tăng khá so với cùng kỳ năm 2012. Tổng sản  lượng lương thực vụ xuân đạt 15,27% vạn tấn, vượt 4,6% so với kế hoạch vụ xuân. Diện tích gieo trồng đạt kế hoạch đề ra. Kết quả xây dựng nông thôn mới tại 7 xã điểm đạt từ 7 đến 14 tiêu chí. Giá trị xuất khẩu hàng hóa đạt 21,5 triệu USD , bằng 77,8% kế hoạch; thu ngân sách Nhà nước đạt 525 tỷ đồng, bằng 40,4% dự toán, tăng 25% so với cùng kỳ năm 2012... Tuy nhiên, sản lượng một số sản phẩm công nghiệp đạt thấp so với kế hoạch và giảm so với cùng kỳ năm 2012, doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh; tiến độ thực hiện một số công trình, dự án chưa đảm bảo kế hoạch đề ra; kết quả rừng trồng gắn với giao đất lâm nghiệp, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn chậm; giải ngân vốn đầu tư xây dựng chưa đạt yêu cầu đề ra. Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn có lúc, có nơi chưa ổn định.

Nguyên nhân chủ yếu là do công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của một số cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị có việc chưa chủ động, thiếu quyết liệt; việc cụ thể hóa và triển khai một số nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, một số cơ chế chính sách và nhiệm vụ kế hoạch năm 2013 còn chậm so với yêu cầu. Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của những khó khăn chung của nền kinh tế, lãi suất tuy có giảm nhưng vẫn ở mức cao; thị trường tiêu thụ sản phẩm gặp nhiều khó khăn, giá cả hàng hóa và dịch vụ có biến động nên cũng ảnh hưởng không nhỏ tới việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân.

Báo cáo cũng chỉ rõ, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013, các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tỉnh cần tiếp tục phát huy thuận lợi, khắc phục khó khăn, tăng cường các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2013; phát huy hơn nữa sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra.


Đồng chí Lê Quang Bích, Tỉnh ủy viên, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh phát biểu thảo luận tại Hội nghị.                                             Ảnh: Tuấn Anh


Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu tập trung làm rõ nguyên nhân và đề ra giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; thu ngân sách trên địa bàn chậm; chất lượng điện cho sản xuất kinh doanh không đảm bảo; còn nhiều chi bộ nhiều năm chưa kết nạp đảng viên mới, tỷ lệ đảng viên được kết nạp trong độ tuổi đoàn còn ít...

Hội nghị đã thông qua Báo cáo công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013; Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát của Đảng 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013; Báo cáo tổng hợp các kiến nghị, đề xuất của các đồng chí Tỉnh ủy viên theo dõi đảng bộ xã, phường, thị trấn; Báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 290 của Bộ Chính trị về ban hành quy chế công tác Dân vận của hệ thống chính trị" và Quyết định số 12 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về ban hành Quy chế công tác Dân vận của hệ thống chính trị tỉnh Tuyên Quang; Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình hành động số 14 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIV) thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa X) về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; nhiệm vụ và giải pháp trong giai đoạn tiếp theo; Báo cáo tổng kết Nghị quyết số 49 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020. Hội nghị cũng đã quán triệt Quy định số 181 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm.

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Sáng Vang nhấn mạnh, để thực hiện tốt nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2013, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện các mặt công tác, với một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu như: Tập trung chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền, quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng, trọng tâm là các nghị quyết, kết luận Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh. Chỉ đạo và nắm chắc tình hình sản xuất kinh doanh, tiến độ sản xuất các sản  phẩm công nghiệp để kịp thời có giải pháp tháo gỡ khó khăn; Chỉ đạo sản xuất vụ mùa, vụ đông bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu sản lượng lương thực và các cây trồng khác theo kế hoạch năm 2013. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng đối bới tất cả các công trình, dự án thuộc các nguồn vốn trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội, nhất là lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế, giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội. Tiêp tục thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sắp xếp hợp lý đội ngũ lãnh đạo, quản lý các cấp; chú trọng phát triển đảng viên, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đồng chí cũng đề nghị, các cấp các ngành, cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu các cấp ủy, các cơ quan, đơn vị, các đồng chí Tỉnh ủy viên phải thường xuyên sâu sát cơ sở và tập trung, quyết liệt hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ; khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2013, tạo đà quan trọng để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.

Theo: TQDT

Tin cùng chuyên mục