Hội nghị Ban thường vụ Huyện ủy thông qua dự thảo báo cáo giữa nhiệm kỳ

Ngày 27/5, Huyện ủy Hàm Yên đã tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy, thông qua Dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện khóa XXI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đồng chí Mai Hồng Hà, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Duy Hòa, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy Mai Hồng Hà chủ trì hội nghị.

Hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện khóa XXI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tính từ đầu nhiệm kỳ, các cấp ủy Đảng trong toàn huyện đã kịp thời tổ chức các hội nghị quán triệt, học tập triển khai Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại hội Đảng bộ các cấp, đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI. Các chương trình, đề án triển khai được quan tâm chỉ đạo, cụ thể hóa đi vào cuộc sống của người dân. Một số chương trình đề án được đánh giá tính khả thi qua kết quả thực hiện chỉ tiêu kinh tế xã hội của từng năm.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị luôn quan tâm, phát triển tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh và nâng cao chất lượng Đảng viên ngày càng được chú trọng.

Các ý kiến thảo luận làm rõ kết quả đạt được, chỉ ra tồn tại, hạn chế và đề xuất các giải pháp để thực hiện.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy Mai Hồng Hà đã biểu dương sự nỗ lực cố gắng của các cơ quan, đơn vị, các cấp, các ngành và sự đoàn kết của bà con nhân dân trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh: Sản xuất nông lâm nghiệp của huyện tiếp tục có bước phát triển; công nghiệp, dịch vụ, du lịch có bước chuyển biến; hệ thống hạ tầng được quan tâm đầu tư; văn hóa xã hội được chăm lo; quốc phòng an ninh được đảm bảo; cải cách hành chính, chuyển đổi số có nhiều chuyển biến rõ nét…

Đồng chí Bí thư Huyện ủy Mai Hồng Hà đề nghị toàn huyện cần nêu cao tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, của toàn bộ hệ thống chính trị, đặc biệt là vai trò của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương; tiếp tục đẩy nhanh thực hiện công tác xây dựng nông thôn mới theo lộ trình; phát triển nông lâm nghiệp hàng hóa, duy trì sản xuất hàng hóa tập trung, đặc biệt chú trọng sản xuất theo hướng Vietgap, Hữu cơ; phát triển các sản phẩm Ocop.

Có giải pháp thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia. Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân để phát huy sức mạnh nội lực trong phát triển kinh tế – xã hội ở mỗi địa phương. Có chính sách thu hút đầu tư vào các lĩnh vực huyện có thế mạnh, tạo việc làm tại chỗ cho lao động địa phương, nâng cao thu nhập cho người dân. Quan tâm phát triển đội ngũ đảng viên, làm cơ sở xây dựng chi bộ đảng vững mạnh, đủ sức lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở cơ sở./.

Quang Trường

Tin cùng chuyên mục