Hội nghị tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2024

Chiều ngày 22/6, tại huyện Hàm Yên, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2024. Dự Hội nghị có đồng chí Ma Phúc Dự, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện.

Tại hội nghị, 250 đại biểu đã được các báo cáo viên thông tin về tình hình, thực trạng giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh; trao đổi tổng quát về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính thủ tục hành chính; triển khai Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử; hướng dẫn nghiệp vụ các nội dung liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử…

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Ma Phúc Dự phát biểu tại Hội nghị tập huấn.

Theo đánh giá, trong thời gian qua, công tác cải cách TTHC, kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông đã được UBND cấp huyện tập trung nỗ lực thực hiện và đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Việc số hóa hồ sơ điện tử, cắt giảm thời gian giải quyết, đơn giản hóa TTHC, DVCTT, thanh toán trực tuyến có nhiều chuyển biến tốt.

Tuy nhiên, tỷ lệ hồ sơ trễ hạn còn cao, trang thiết bị phục vụ chuyên môn tại Bộ phận một cửa cấp xã ở một số nơi chưa đảm bảo yêu cầu, việc sử dụng một số phần mềm dùng chung để giải quyết TTHC còn hạn chế, số lượng hồ sơ nhập vào phần mềm Một cửa so với hồ sơ giấy chưa đồng bộ,…

Báo cáo viên trình bày các nội dung tập huấn cho 250 đại biểu tham gia tập huấn.

Thông qua hội nghị giúp cho các đại biểu tham dự trang bị thêm thông tin, kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ để vận dụng trong công việc chuyên môn, góp phần nâng cao hiệu quả công tác cải cách TTHC trong thời gian tới, bồi dưỡng kiến thức, nâng cao nghiệp vụ công tác kiểm soát TTHC cho hệ thống công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC; cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp giải quyết TTHC cho người dân và doanh nghiệp thuộc tất cả các lĩnh vực của các cơ quan, đơn vị ở các cấp.

Đồng thời, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn về nghiệp vụ nhằm nhân rộng những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả cũng như đưa ra các giải pháp nhằm khắc phục những mặt còn tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC của mỗi cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh việc giải quyết TTHC trên môi trường điện tử./.

Ngọc Trinh

Tin cùng chuyên mục