Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát , kỷ luật Đảng năm 2022

Sáng ngày 16/12, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Hàm Yên đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Duy Hòa, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Đồng chí Tống Xuân Quang, Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát , kỷ luật Đảng năm 2022

Năm 2022, với mục đích Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng gắn với trách nhiệm của Bí thư cấp ủy và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra cấp ủy với phương châm: Chủ động, kịp thời, rõ trách nhiệm, rõ nội dung, rõ đối tượng”, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Ủy ban kiểm tra cấp ủy các cấp đã chủ động thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng.

Trong đó, Ban Thường vụ Huyện uỷ thực hiện 02 cuộc kiểm tra đối với 40 tổ chức Đảng về thực hiện các nghị quyết kết luận về phát triển nông, lâm nghiệp hàng hóa và xây dựng huyện nông thôn mới; Công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách hành chính theo Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.

Qua kiểm tra các tổ chức Đảng và đảng viên cơ bản thực hiện tốt nội dung được kiểm tra, còn 12 tổ chức Đảng và 03 đảng viên chưa thực hiện tốt nội dung được kiểm tra, đã yêu cầu kiểm điểm, rút kinh nghiệm, xây dựng kế hoạch khắc phục.

Cấp uỷ cơ sở thực hiện 42 cuộc kiểm tra đối với 120 tổ chức Đảng và 280 đảng viên, trong đó có 138 cấp ủy viên...

Năm 2023, UBKT Huyện ủy tiếp tục tham mưu giúp  Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục tổ chức phổ biến, quán triệt các văn bản của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt phương hướng, nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, trọng tâm năm 2023 là: Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu, khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI; công tác giải quyết đơn thư; quản lý đất đai, tài chính, tài sản; công tác cán bộ; đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Hòa, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị UBKT Huyện ủy tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt, thực hiện hiệu quả Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023. Chủ động tham mưu xây dựng đề cương các cuộc kiểm tra, giám sát của cấp ủy trong năm 2023, tăng cường tự kiểm tra, giám sát, nhận diện từ sớm, từ xa, kịp thời phát hiện trong nội bộ để chấn chỉnh vi phạm từ khi mới manh nha, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành khuyết điểm sai phạm lớn, kéo dài. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác kiểm tra, giám sát. Thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn các chi, đảng bộ cơ sở về nghiệp vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, góp phần hoàn thành kế hoạch công tác đã đề ra./.

Thanh Tâm

Tin cùng chuyên mục