Hội nghị trực tuyến báo cáo viên Trung ương tháng 5 năm 2024

Ngày 16/5, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến báo cáo viên Trung ương tháng 5/2024. Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu huyện Hàm Yên có đồng chí Nguyễn Văn Ước, Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc TT Chính trị huyện.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe lãnh đạo Bộ Công an thông tin chuyên đề: Những nội dung quan trọng của Luật Căn cước, Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và 5 dự án luật do Bộ Công an chủ trì, tham mưu trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải thông tin chuyên đề: Xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại theo tinh thần Kết luận số 72-KL/TW ngày 23/2/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16/1/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Các đồng chí đại biểu dự tại điểm cầu huyện Hàm Yên.

Về định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới đồng chí Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy yêu cầu Ban Tuyên giáo các cấp, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên tập trung tuyên truyền những vấn đề trọng tâm của 2 chuyên đề đã được thông tin tại hội nghị, tham mưu các cấp ủy Đảng đẩy mạnh công tác tuyên truyền về kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, tình hình phát triển kinh tế - xã hội, tuyên truyền nội dung của kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, tiếp tục nắm bắt tình hình dư luận xã hội, làm tốt công tác định hướng dư luận xã hội tại địa phương, tuyên truyền những ngày lễ lớn, ngày kỷ niệm sẽ diễn ra trong thời gian tới như: 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024); 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2024)…

Thanh Tâm

Tin cùng chuyên mục